Heidi Aabrekk i Intempo er årets gründer 2014 i Sogn og Fjordane!

Heidi Aabrekk, gründer og dagleg leiar i Intempo AS, blei kåra til Årets Gründer 2014!

heidi_stor_3457591aUtdelinga er eit samarbeid mellom Sparebanken Sogn og Fjordane, Innovasjon Norge, Framtidsfylke og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, og prisen blei delt ut på Temposeminaret i Florø fredag 31. oktober! Prisvinnaren får 100.000 kr til utvikling av forretningsideen sin!

Ho er målbedrift i Næringshagane i Nordfjord og med i Inkubatoren i Sogndal (Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane).

Intempo AS har utvikla ein pedagogisk innovasjon for born i aldersgruppa 0-3 år. Ved å kombinere nyare hjerneforsking og tradisjonell pedagogikk, har ho utvikla Bravoleiken, der målet er å framme læring og førebygge lese- og skrivevanskar gjennom leik. 80 barnehagar i Norge og Danmark har til no tatt Bravoleiken inn sitt pedagogiske opplegg, og Aabrekk jobbar målretta mot å spreie det til heile Norden.

– Jo fleire sanseinntrykk borna har fått som små, jo betre utvikla er områda i hjernen 20 år etter. Ved å systematisk stimulere sanseapparat og språk, legg ein til rette for at små born får utnytte sitt potensiale, samtidig som ein førebygg dysleksi og åtferdsvanskar, seier Aabrekk.

« Tilbake til arkivet