Næringhagen må utvides!

Næringshagen i Fyresdal som ble offisielt åpnet i august må utvides. Det er Vest-Telemark blad som skriver at næringshagen er så full at man nå planlegger byggingen av en ny fløy med 25 arbeidsplasser. – Vi tar sikte på at det er klart for bygging i andre halvår av 2015, sier daglig leder, Halfdan Haugan, til Vest-Telemark blad. Finansieringsmessig ser man på muligheten om å utvide aksjekapitalen til næringshagens eiere, samt at man åpner for nye eiere.

Fyresdal Næringshage
Fyresdal Næringshage

Fakta:

Fyresdal Næringshage AS er eit aksjeselskap og blir leia av dagleg leiar.
Fyresdal Næringshage har som målsetjing at det er 50 arbeidsplassar knytta til næringshagen innan 2015.
Fyresdal Næringshage skal vera ein aktiv partner som skal jobbe for og legge til rette for eksisterande bedrifter i næringshagen slik at dei får moglegheit til vekst og utvikling.
Fyresdal Næringshage skal og arbeide aktivt for å få etablert nye bedrifter i næringshagen.

Halfdan Haugan
Dagleg leiar
Tlf.: 913 98 700
E-post: halfdan@telemarklys.no

« Tilbake til arkivet