Søndre Land Næringshage åpnet

Søndre Land Næringshage åpnet.

«Med øks og trær ble Land-kommunene bygget.»

Fredag 28. kl. 11:00 åpnet daglig leder ved Landsbyen Næringshage i Nordre Land, Per A. Rognerud, den nye næringshagen i nabokommunen Søndre Land.

 

Fra venstre: Program-/prosjektleder Opptur Søndre Land, Gunnhild Hagberg-Karlsen, Avdelingsleder arealforvaltning Søndre Land kommune, Lars Harald Weydahl, Ordfører i Søndre Land, Terje Odden, avdelingsleder Søndre Land Næringshage, Tomas Skaugrud, styreleder Landsbyen Næringshage, Sigmund Egner, daglig leder Landsbyen Næringshage  Per A. Rognerud og rådmann i Søndre Land kommune, Nils Hesthagen og Lars Harald Weydahl
Fra venstre: Program-/prosjektleder Opptur Søndre Land, Gunnhild Hagberg-Karlsen, Avdelingsleder arealforvaltning Søndre Land kommune, Lars Harald Weydahl, Ordfører i Søndre Land, Terje Odden, avdelingsleder Søndre Land Næringshage, Tomas Skaugrud, styreleder Landsbyen Næringshage, Sigmund Egner, daglig leder Landsbyen Næringshage Per A. Rognerud og rådmann i Søndre Land kommune, Nils Hesthagen og Lars Harald Weydahl

Søndre Land Næringshage er en samdrift og et spleiselag mellom Søndre Land kommune/Opptur, Knut Skaugrud AS, (eier av lokalene) og representert ved konstituert avdelingsleder Tomas Skaugrud og altså Landsbyen næringshage. Overordnet sorterer den under næringshageprogrammet i Norge og Siva.

I «mandatet» ligger vekst og samarbeid, som skal gi økt lokal og regional verdiskapning.

Snorklippingen som markerte den offisielle åpningen ble markert av ordfører Terje Odden, og var ganske original. I stedet for sjampanje eller saks og snor, fikk Odden utdelt ei øks og et aske-tre som han hogg igjennom. Treet skulle symbolisere trevirksomheten i de de to kommunene. Under muntre tilrop og applaus ble treet hugget i to og ordføreren kunne erklære næringshagen, som er en avdeling av Landsbyen Næringshage i Nordre Land, for åpnet.

Allerede etablerte bedrifter og andre gründere og småbedrifter som velger å slutte seg til næringshagen, blir tilbudt en svært gunstig startpakke over ett år. Denne inkluderer gratis kontor og husleie i tillegg til veiledning. Forutsetningen er en godkjent forretningsplan, og det vil bli en del av veiledning å få hjelp til denne prosessen.

Både Per A. Rognerud, ordfører Terje Odden og Tomas Skaugrud talte for at tiden nå var moden for denne etableringen, og håpet at etableringen vil føre til flere arbeidsplasser. I tillegg kommenterte leder av Opptur i Søndre Land, Gunnhild Hagberg-Karlsen, at etableringen vil gi kommunen en ytterligere befolkningstilvekst, en trend som allerede er snudd fra negativ til positiv i løpet av kort tid.

Forprosjektet startet 1. september, og det er allerede kommet til en del målbedrifter som har flyttet inn. Som ved «moderskipet» på Dokka, gjelder det samme: Det er plass til flere!

 

Ben Henry Pedersen

Kommunikasjonsrådgiver ved Landsbyen Næringshage

« Tilbake til arkivet