Netthandel på alvor

Tekst: Bård Engh, GLÅMDALEN

Kongsvinger:

Netthandel er en trussel mot tradisjonell butikkdrift. Eller kanskje løsningen som redder bedriften.

– Det handler om ehandel som motvekt til butikkdød. Vi setter i gang en forstudie som kan bli et nyttig verktøy for bedrifter som vil vite hvilke muligheter som finnes, sier Dag Arnesen i K+.

K+ i Hedmark Kunnskapspark og Solør Næringshage har startet et regionalt prosjekt der målet er å etablere et nettverk for ehandel drevet av bedriftene selv, der aktørene kan samarbeide om løsninger og erfaringer. – Vi er nå inne i en tidlig kartleggingsfase der vi vil ha fram hvilke behov bedriftene har, sier Kjersti Rinde Omsted i Solør Næringshage.

SYNLIGE: – Det holder ikke bare med egen Facebookside, sier Külliki Haave hos «Jentene på hjørnet». Foto: Jens Haugen

Trenger kunnskap

Prosjektet er kommet i gang som følge av møter og tilbakemeldinger fra flere bedrifter i glåmdalsregionen. Det skal etableres en interims styringsgruppe bestående av representanter fra næringslivet, og kostnadene deles av bedriftene og kunnskapsparken/næringshagen. Målet er å skape et nettverk der bedriftene kan diskutere problemstillinger og dele ressurser og kompetanse. – Det er mange som er på nett allerede, men hvor proffer man på det, og hvor synlig er man?

Det er tøff konkurranse innenfor netthandel, og det handler om å gjøre det smartest mulig, påpeker Rinde Omsted og Arnesen. Arnesen vil være kontaktperson for bedrifter i Kongsvinger og Odalen, mens Rinde Omsted har ansvaret i Solør og Eidskog.

Egen nettbutikk

«Jentene på hjørnet» i Storgata er blant bedriftene som er med i dialogen. De lanserer i løpet av året egen nettbutikk. – Vi var med i Minto, men tjente ikke nok til å dekke kostnadene der, så i løpet av 2015 er vi operative med egen nettbutikk for å øke kundegrunnlaget, sier Külliki Haave i «Jentene på hjørnet». – Vi har selvfølgelig egen Facebookgruppe, men vi må ha vår egen nettbutikk også. Vi må være synlige for kundene på nettet, legger hun til.

MÅL FOR EHANDELNETTVERKET

■ Utvikle et lærende fellesskap for utvikling av kompetanse innenfor ehandel som plattform og markedskanal.

■ Styrke utviklingen av gode ehandelsplattformer.

■ Identifisere områder for samarbeid.

■ Styrke vekstevnen til bedrifter i regionen.

■ På sikt gjøre glåmdalsregionen til en ledende region innenfor netthandel.

■ Nyttiggjøre seg spisskompetanse på datafangst og analyse som allerede fins i regionen.

« Tilbake til arkivet