To hager blir én!

Sammenslåing av Numedal Næringshage AS og Buskerud Næringshage AS – et bredere og bedre tilbud til bedriftene i regionen

Buskerud NæringshageDet er besluttet at Numedal Næringshage AS (NNH) og Buskerud Næringshage AS (BNH) slår seg sammen til ett selskap og opprettholder navnet Buskerud Næringshage AS. Dette betyr et bedre og bredere tilbud for alle bedrifter i regionen. Det betyr også flere ressurser som kan bistå i utviklingsarbeid for bedriftene.

Oppsummert så innehar selskapet følgende kompetanse:

Ressursforvaltning
Økonomi – bedriftsøkonomi, ressursøkonomi
Landbruksrådgivning, veivalg og driftsplanlegging
Salg og markedsføring
Strategiutvikling
Reiseliv
Hotell- og restaurantdrift
Operativ kontorfunksjoner
Endringsprosesser
Vertskap
Grafiske tjenester – nettsider, profilering med mer
Bemanning – rekrutteringsprosess

Sammenslåingen er operativ fra 1.januar 2015, og daglig leder i selskapet er Kristinn Hegg (daglig leder i Buskerud Næringshage).

 

Kristinn Hegg
( Kristinn Hegg

Noen av målbedriftene er:

Eventyrsmak, Norsk Alpakka, Eggedal Borgerstue, Fritidstunet

(Tidligere Nummedal:) Langedrag, Bekkeseth as, Nore og Uvdal Næringspark, Aasen Bil og Landbruk AS, Spekeburet

Den nye forretningsadressen blir:

Buskerud Næringshage AS, Sentrum 7, N-3631 Rødberg
BNH vil være lokalisert på samme steder som i dag. BNH vil være tilgjengelig i følgende regioner og kommuner;

Numedal; Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg med kontaktperson; Gro Irene Svendsen,
tlf. 92261233 – groirene@nusba.no frem til Urda Ljøterud er tilbake fra fødselspermisjon andre halvår 2015.

Midt-Buskerud; Sigdal, Krødsherad og Modum med kontaktperson; Kristinn Hegg,
tlf. 41472022 – kristinn@nhage.com

« Tilbake til arkivet