Nytt løft for trainee-ordningen!

Rørosregionen Næringshage tar nå over driften av Fjelltrainee.

Fjelltrainee som medlemsorganisasjon ble stiftet 2009 og har siden oppstart rekruttert ni traineer til regionen. Fram til i dag har det vært selskapet Kommuniké as som har driftet ordningen på vegne av medlemsorganisasjonen. Nå tar Rørosregionen Næringshage over, og ønsker å rekruttere nye unge og kloke hoder til bedrifter i Rørosregionen og Nord-Østerdalen.

– Trainee-ordningen er utrolig viktig for rekruttering og tilflytting til regionen, sier daglig leder i Rørosregionen Næringshage Sigrid M. Jansen. – Gjennom ordningen gir vi  nyutdannede muligheten til å få en fot innenfor i næringslivet i Fjellregionen, og jeg mener ordningen så langt har vært svært vellykket. Flere av de som kom hit som trainee bor og arbeider i regionen fortsatt. Ett eksempel er daglig leder i Rørosmat, Kristin Bendixvold.

En trainee er en fagutdannet person som tas inn ved en bedrift som aspirant. De fleste traineeprogram varer mellom ett og to år, og én og samme trainee kan gjerne arbeide i mer enn en bedrift i løpet av perioden. Fjelltrainee har i dag tre aktive traineer ute i bedrifter og 27 medlemsbedrifter i hele regionen.

Styreleder i Fjelltrainee, Thorleif Thorsen understreker at ordningen ikke bare er god for traineene, men også for næringslivet. – For bedriftene er dette en fin mulighet til å få unge og nyutdannede mennesker med høy kompetanse inn i bedriften. Trainee-programmet rekrutterer personer med etterspurt utdannelse, og vi ser at mange av bedriftene på denne måten får tilført viktig kompetanse.

Styreldere Thorleif Thorsen i Fjelltrainee sammen med Bård Sundmoen Aas fra Rørosregionen Næringshage. Næringshagen overtar nå driftinga av trainee-ordningen i Rørosregionen og Nord-Østerdal. I næringshagen er det Sindre M. Oterhals og Bård Sundmoen Aas som er ansvarlige for programmet.
Styreldere Thorleif Thorsen i Fjelltrainee sammen med Bård Sundmoen Aas fra Rørosregionen Næringshage. Næringshagen overtar nå driftinga av trainee-ordningen i Rørosregionen og Nord-Østerdal. I næringshagen er det Sindre M. Oterhals og Bård Sundmoen Aas som er ansvarlige for programmet.

Nye muligheter

Rørosregionen næringshage har nylig utvidet sitt virksomhetsområde og dekker nå hele Nord-Østerdalen i tillegg Røros og Holtålen. I og med at dette er samme geografiske område som skal dekkes av Fjelltrainee, gir dette noen ”stordriftsfordeler” og interessante muligheter. Blant annet er flere av medlemsbedriftene i Fjelltrainee også medlemmer i næringshagen. Det bør derfor være duket for god dialog og fornuftig bruk av ressursene.

Hos næringshagen blir det nå Sindre M. Oterhals og Bård Sundmoen Aas som får ansvaret for Fjelltrainee. Sindre kjenner ordningen godt fra før, og begge de to er klare til å brette opp ermene for å gi trainee-ordningen et nytt løft.

– Vi vil ganske raskt kontakte alle medlemsbedriftene for å avklare hva de ønsker seg nå. Årets rekrutteringsprosess har så vidt startet, og det er allerede kommet søknader fra noen kandidater. Vi har i likhet med tidligere år et mål om å rekruttere to til fire nye traineer i år, sier Sindre.

– Dessuten vil vi styrke tilbudet til traineene. Fra og med nå tilbyr vi gratis deltakelse på møtene i KompetanseForum som er næringshagens serie med frokostmøter med ulike faglige tema, og samarbeid med andre traineeordninger om kompetanseheving. Flere av de andre næringshagene i Trøndelag har også ansvar for trainee-ordninger så vi vil også se hva vi kan lære av dem.

For mer informasjon kontakt:

Styreleder i Fjelltrainee, Thorleif Thorsen, tlf.: 951 57 858,  thorleif.thorsen@stfk.no

Daglig leder i Rørosregionen Næringshage, Sigrid M. Jansen, tlf.: 98 60 10 01,  sigrid@roroshagen.no

« Tilbake til arkivet