Trainee-program i Vesterålen får 400.000,- kr.

Fylkesrådet bevilger pengene til Fabrikken Næringshage AS for planlegging, utvikling og gjennomføring av første kull av trainee-program for bedrifter i Vesterålen.

Tekst: Linda Charlotte Gjerstad, Nordland Fylkeskommune.

–  Solide utredninger viser tydelig at trainee-programmene har stor betydning for tilflytning til områder utenfor de større byene, konstaterer fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF).

Han bekrefter at Vesterålsregionen har et stort behov for tilflytting og rekruttering av unge mennesker i høy utdanning.  – Bevilgningen på 400.000 kr.,- er ment å bidra til å lette på de store utfordringer Vesterålen har med å rekruttere arbeidskraft med høyere utdanning til næringslivet og offentlig sektor i regionen, tilføyer Knutsen.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Om Trainee-programmet
Programmet tar sikte på å ansette minst 6 nyutdannede kandidater på bachelor- eller mastergradsnivå innenfor fagområder som etterspørres av næringslivet i regionen. Det vil gjennomføres ett opptak i året og det første kullet vil ha oppstart høsten 2015. Fabrikken Næringshage AS søkte på vegne av Bedriftsnettverk Vesterålen om midler til etablering av et regionalt trainee-program for Vesterålen.

– De viser seg at to tredjedeler av de som har vært gjennom et trainee-program har blitt boende i regionen, og halvparten av virksomhetene som er med i regionale trainee-program oppgir at ordningen har bidratt til å rekruttere kompetanse bedriftene ellers ikke ville ha fått tak i. Dette er et veldig godt utgangspunkt, avslutter en fornøyd Knutsen.

« Tilbake til arkivet