Suksessen fortsetter

Tekst: Margrete Blokhus, Oppdal:365

Oppdalsbedriften Elotec sikrer seg stadig nye og store kontrakter, både i Norge og ute i Europa. Mye av oppskriften til suksessen ligger i bevisstheten om stadig utvikling av nye produkter og løsninger.

Elotec er totalleverandør av alarm- og overvåkningssystemer, og kan siden starten i 1992 titulere seg som det raskest voksende sikkerhetsselskapet i Europa. Hovedkontoret ligger i fjell- og sauebygda Oppdal, og det var nettopp nærheten til landbruket som ga gründer Jan Kleven den første forretningsideen; brannsikring i våningshus og fjøs på gårdsbruk. Siden den gang er bedriften blitt komplett på løsninger innen brannalarm, nødlys og kameraovervåkning. – Selv om vi har hatt en eventyrlig vekst siden oppstarten, er det svært viktig for oss å stadig være i utvikling av nye produkter og løsninger. Vi har en årlig utviklingskostnad på 5-6 millioner kroner, konstaterer markedssjef Nina Kleven.

Stor pågang

Elotec har salgskontor i Trondheim og Oslo, med totalt 13 ansatte. Disse jobber tett mot næringsmarkedet hvor bedriften nå har sikret seg store deler av markedet. Etterspørselen i byene har økt, og bare i bykjernen Oslo er Elotecs systemer installert i over 3000 ulike bygg.

–  På Norges største sikkerhetsmesse på Lillestrøm, fikk vi nettopp bevist at fokuset vårt er riktig. Vi måtte ha 10-12 ansatte kontinuerlig hele uka på vår 90kvadratmeter store stand, for å ta unna trykket fra besøkende. Det er gøy!  Der fikk vi blant annet vist at vi er først ut med styring av egenutviklede apper som ligger på Google Play for nedlastning på alle språk, forteller en fornøyd markedssjef.

I dag har bedriften over 3000 forhandlere spredt over hele landet, noe som har gjort Elotec synlig og bidratt til store kontrakter. Blant annet er det inngått en avtale med Panasonic Europe som selger sikkerhetsprodukter i hele Europa, og omhandler salg av Elotec sin egenutviklede aspirasjonsdetektor (Aspect). – Gjennom å samarbeide med japanske Panasonic ble vi gitt muligheten til å stille ut vår Aspect på Europas største sikkerhetsmesse IFSEC i London. Dette har lenge vært en drøm for oss, sier Kleven.

Foto: Martin Innerdal Dalen
Foto: Martin Innerdal Dalen

Ekspansjon

Kontrakten med Kristen Norges innkjøpslag (KNIF), kom også i havn i 2014. KNIF har ansvaret for en stor bygningsmasse med en portefølje på rundt 3000 bygg. Samtidig er også viktige samarbeidskontrakter med større elektrogrossister som El-proffen og Totaltek, landet. Men kanskje det mest spennende samarbeidet er leveransen til Nord-Europas største bygg i Finland. – På slutten av mai fikk vi tilslaget på vårt anbud til logistikksenteret for finske Coop,  Koysipoon PT-logistikkakeskus. Bygget er 3,5 millioner kubikk stort, 4 kilometer i omkrets og 25 meter høyt, stadfester Kleven. Til tross for gode kontrakter i utlandet, påpeker Kleven at arbeidet utenfor egne landegrenser er tidkrevende og anses som langiktig. – Vi har i flere år hatt avdelinger i Tyskland, Sverige og Finland. Men arbeidet her tar tid da hvert enkelt land krever ulike produktgodkjenninger. Men nå har vi klart å bestå testene i både svenske, tyske, finske, danske og russiske testlaboratorium. Dette gir oss nye muligheter, vi er nære nyansettelser i både Tyskland og Finland, og vi har strategier klare for neste skritt.

Alltid i tet

Elotec driver kontinuerlig utvikling av nye produkter, løsninger og konsepter. Bedriften bruker opp mot 6 millioner årlig på forskning og utvikling. Skattefunn har vært en viktig støtteordning i dette arbeidet, og Elotec har i alle år søkt midler for ulike produkter og ideer. – I 2013 søkte vi støtte for utvikling av tre større prosjekter, og fikk innvilget og gjennomført alle søknadene. I vår bransje er det en stadig rivende utvikling og skal vi være i tetsjiktet er støtte til nye produkter meget avgjørende, stadfester Kleven.  Samtidig har markedssjefen selv deltatt på kompetansetilbud fra Innovasjon Norge. – Jeg fikk tips av Tina Lihaug Selbæk, daglig leder i Nasjonalparkens næringshage om at Innovasjon Norge kjører kurs i ledelsesutvikling for kvinner. Det ettårige kurset gir tilgang på egen mentor og det er 15 kvinnelige ledere fra privat og offentlig sektor som får delta. Jeg er midt i utdanningen, og det har vært veldig lærerikt og betydningsfylt. Vi har både kvinnelige og mannlige mentorer i programmet, noe jeg mener er viktig. Kurset gir meg nyttige vertøy som jeg vil få bruk i jobben min. Elotec er med i Talentverket, et nettverk av bedrifter i Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal som satser ekstra på unge mennesker med høy utdanning. Bak denne satsingen står Nasjonalparken Næringshage. Prosjektet jobber for å koble unge med bedrifter i distriktene. Bedriftene som blir med på satsingen får hjelp til markedsføring og utviklingsarbeid for å lokke til seg nyinnflyttere – rett fra skolebenken. Bedriftene og de nyansatte får også oppfølging etterpå. Et annet prosjekt Elotec har involvert seg i er etableringen et EU-samarbeid. En dansk høyskole til å være med som utviklingspartner i et nytt EU-prosjekt hvor fire aktører fra ulike land samarbeider om å utvikle ny teknologi.

– Prosjektet går over 3 år og har en kostnadsramme på 20 millioner kroner. Hver av partene har ansvaret for det de selv er gode på, samarbeidet dem i mellom skal så skape et best mulig produkt, forklarer Kleven.
I 2014 sikret også Elotec seg 100% eierskap over bedriften Otretek som også holder til i Oppdal. Bedriftens nisker er spesialinnredning for privat næring og offentlig sektor. – Arkitektene har alltid noe ved ett bygg som er nytt, som ikke er gjort før, eller som ikke finnes. Det er her vi kommer inn, vi lager det unike som ikke finnes. Vi har også fått fokus på masseproduksjon av akustiske lydvegger som har fått stadig større fokus i ulike typer store bygninger. Kundene våre er Hent, Skanska, Lindbak, Reinertsen, Rambøll, NCC for å nevne noen, sier Kleven.

Og bygningene Otretek leverer sine produkter til er respektable. Stortinget, Riksscenen, St.Olavs Hospital, Aker Solution i Stavanger, Molde Jazzhus samt en rekke hoteller, nye skolebygg og kulturhus rundt om i Norge. – Otretek er en proff og dyktig bedrift, med mye potensiale. Vi ønsker å bygge videre på dette og forhåpentligvis åpne nye dører og fortsette utviklingen av produkter og konsepter. Fremtiden for Elotec ser lys ut. Stadig nye prosjekter og kontrakter. Veksten ser det ut for at de selv kan definere. – Vi ønsker å vokse kontrollert, steg for steg. Slik kan vi være trygge på at våre produkter stadig holder mål. Selvfølgelig har vi en plan på det også, smiler Kleven.

Nasjonalparken næringshage har bistått Elotec med:

Salgsledelse og rekrutteringsstrategi

Mentorprogram gjennom IN

Med i Talentverket

4 SkatteFUNN prosjekter

« Tilbake til arkivet