Avtale med landsdekkende kjede.

En av gårdene i Norsk Alpakka ligger i Sigdal. Anne Line Nubberud henvendte seg først til næringshagen da de startet med alpakka i 2006, og hun sier selv at hun fikk god hjelp der. Buskerud Næringshage har hele veien vært tilgjengelig for alpakkagården i Sigdal.

- Anne Line i Norsk Alpakka har hele veien vært flink til å bygge nettverk og iverksette når mulighetene har vært der.
– Anne Line i Norsk Alpakka har hele veien vært flink til å bygge nettverk og iverksette når mulighetene har vært der.

Etter hvert har Norsk Alpakka hatt behov for mer spisset kompetanse på blant annet helsemarkedet, og derfor også knyttet seg til Driv Inkubator i Drammen. Men de er fortsatt en målbedrift i næringshagen, er vi veldig stolte av å kunne fortelle hva de har fått til! Buskerud Næringshage jobber fortsatt med Norsk Alpakka på flere områder.

Les mer på: sigdal.no

« Tilbake til arkivet