Får millioner til utvikling av regionalt kraftsenter

Tekst: Terje Sanstad HitraFrøya

De fire næringshagene Trøndersk Kystkompetanse AS, Orkdalsregionen Næringshage AS, Nasjonalparken Næringshage AS og Rørosregionen Næringshage gikk i vår sammen om en søknad til Siva (Selskapet for industrivekst) om midler til utvikling av et ”Regionalt Kraftsenter Midt-Norge”. Nå bevilger Siva og Kommunal- og moderniseringsdepartementet 6 millioner til prosjektet

Samarbeid

Prosjektet Regionalt Kraftsenter Midt-Norge er et samarbeid mellom fire av Sivas næringshager og dekker totalt 25 kommuner; 18 i Sør-Trøndelag, 6 i Hedmark og én i Møre og Romsdal. Målet er økt verdiskaping i næringslivet i distriktene.  De fire næringshagene skal utvikle næringslivet i sin region gjennom å tilby ekspertise og tjenester innen kommersialisering og forretningsutvikling. Den økonomiske rammen for prosjektet er på seks millioner kroner, fordelt over en treårsperiode.

Aleksander Fjeldberg og Nils Jørgen Karlsen
Aleksander Fjeldberg og daglig leder Nils Jørgen Karlsen i Trøndersk Kystkompetanse.
Strålende fornøyd

– Nå skal vi bygge ett felles nettverk for deling av metodikk, kompetanse og kapasitet i hele regionen. Det vil gjøre oss enda mer relevante og oppdaterte i forhold til  næringslivets behov og utfordringer, jubler Nils J Karlsen, daglig leder i Trøndersk Kystkompetanse. Trøndersk Kystkompetanse favner næringslivet på Frøya og Hitra. Karlsen er strålende fornøyd med de ekstra midlene, og lover at de vil utnyttes godt. – Vi samarbeider godt i disse fire næringshagene allerede. Nå skal samarbeid og felles aktiviteter styrke omdømme og attraktiviteten vår, og ikke minst skal vi få utrettet mer. Dette er en tillitserklæring fra Siva og departementet. Vi har brettet opp ermene og er klare, uttaler Nils Jørgen Karlsen.

Nasjonale næringshager

Det er Siva, det nasjonale selskapet for industrivekst som er lokalisert i Trondheim, som bevilger midlene på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). I mai utfordret Siva næringshagene i sitt nettverk til å foreslå gode utviklingsprosjekt for økt verdiskaping og tettere regionale samarbeid mellom aktørene i næringslivet. Fem av disse prosjektene blir nå realisert og får en ekstrabevilgning på til sammen 30 millioner kroner fordelt på tre år. Midlene går til å styrke det nasjonale næringshageprogrammet som i dag består av 46 utviklingsorienterte bedriftsfellesskap i hele landet. Prosjektene skal bidra til å møte næringslivets økende behov for omstilling og utvikling, gjennom å etablere attraktive regionale plattformer for nyskaping.

« Tilbake til arkivet