Passerer fem millioner i omsetning

Sigdal og Modum Bygdeservice SA startet opp sommeren 2014, og allerede ett år senere er de oppe i en omsetning på fem millioner kroner. – Det er vi veldig stolte av, sier daglig leder Mari Enger. Sigdal og Modum Bygdeservice har kontor i Buskerud Næringshages lokaler i Prestfoss. Fra sitt kontor tar Enger i mot og formidler oppdrag og koordinerer arbeidet.

Bygdeservice1
Allerede det første året har Sigdal og Modum Bygdeservice nådd en omsetning på fem millioner kroner. Foto: Sigdal og Modum Bygdeservice

At foretaket når en såpass høy omsetning det første driftsåret er svært positivt, og vitner om at dette er et konsept som har livets rett. Allerede etter et halvt år passerte Bygdeservice den første millionen i omsetning, og veksten det neste halve året har vært formidabel.

Bygdeservice består av bønder og andre med ledig arbeids- og maskinkapasitet i lokalområdet som kan stille på kort varsel for både større og mindre oppdrag. I Sigdal og Modum er det nå nærmere 30 personer totalt som er tilknyttet Bygdeservice, og fire-fem faste som jobber heltid.

Bygdeservice
Daglig leder Mari Enger tar gjerne i et tak selv også. Foto: Sigdal og Modum Bygdeservice

Det er rundt 60 ulike Bygdeservice-foretak rundt omkring i landet, og i Sigdal og Modum har de fått en ”flying start” med flere store oppdrag, blant annet arbeid på jernbanelinjer rundt på Østlandet. Der har de jobbet skift i perioder. – Oppdragsgiver har vært svært godt fornøyd med vårt arbeid. Dette er hyggelige tilbakemeldinger å ta med seg videre, både for nye og eksisterende kunder, sier daglig leder Mari Enger.

Buskerud Næringshage bistod Sigdal og Modum Bygdeservice i oppstarten, blant annet ved å søke om tilskudd fra Innovasjon Norge. Søknaden ble innvilget, og ble en god hjelp i den første tiden. Vi har vært samlokalisert siden ideen om å etablere Bygdeservice først ble lansert, og Sigdal og Modum Bygdeservice er også målbedrift hos oss. På denne måten har vi hele veien vært en lett tilgjengelig kompetanseressurs og sparringspartner, samt bidratt med oppdrag av praktisk karakter, noe vi ønsker å fortsette med.

Bygdeservice_logo

« Tilbake til arkivet