Her vil de skape framtida!

Tekst: Marit Arnesen Østlendingen

Næringsdrivende i Fjellregionen kan ikke vente på politikerne. Nå bygger de sin egen arena med «Vekst 2020 nettverket» der de skal få påfyll og øke sin gjennomføringsevne som igjen skal skape arbeidsplasser og vekst. Gjennom nettverket skal bedriftene hjelpe hverandre slik at de holder aktiviteten i selskapene oppe, og at selskapene videreutvikler seg. – Bakteppet er flatt befolkningstall. Det blir født for få og det kommer for få flyttende til regionen. Skal regionen utvikle seg, må det skapes flere arbeidsplasser som genererer skatteinntekter, påpeker Geir Myrold i Strategisk Bedriftsutvikling AS i Oslo. Han er prosjektleder for Vekst 2020.

BEDRIFTER SOM VIL LITT MER: Halvparten av bedriftene som er med i vekstprogrammet og strategiutviklingen på Savalen er med. Prosjektleder Geir Myrold, t.v. og daglig leder Trond V. Lund i Rørosmeieriet som er med i Vekst 2020.Foto: MALI HAGEN RØE
BEDRIFTER SOM VIL LITT MER: Halvparten av bedriftene som er med i vekstprogrammet og strategiutviklingen på Savalen er med. Prosjektleder Geir Myrold, t.v. og daglig leder Trond V. Lund i Rørosmeieriet som er med i Vekst 2020.Foto: MALI HAGEN RØE
Nettverksmøte

Denne uken samles 30 bedriftsledere og ledergrupper på Orkelbogen på Kvikne til nettverksmøte. – Dette er kjempespennende og moro, ivrer Myrold. 12 bedrifter er allerede godt i gang med arbeidet i nettverket som de begynte i juni. Kombinasjonen å være sammen og å inspirere hverandre, og deretter drive prosesser internt hvor rådgivere fra Oslo og fra Rådhuset Vingelen er med, skal dra bedriftene videre. – Rørosregionen Næringshage holder oss i øra så vi gjør det vi skal, humrer Myrold. Prosjektlederen understreker at det ikke bare er her i regionen det er nødvendig med utvikling for at flere inntekter skal genereres. – Både som region og som land må vi få mer midler inn gjennom eksport. Det er viktig å tjene penger fra verden utenfor Norge, påpeker Myrold, og legger til at det er for få politikere som tenker systematisk næringsutvikling, og at altfor få politikere har erfaring og innsikt fra næringslivet, noe som demper deres engasjement for næringsutvikling. Et annet problem er omstillingen som må skje med en oljealder på hell. – Problemet med Norge er at alle må for lite. Vi har hatt det for godt!

Fortjener ros

– Disse bedriftene og deres ledere som står bak Vekst 2020 fortjener virkelig ære og ros for viljen til stadig å bli bedre, deres positivitet for å ta regionen videre og for å ville ha bedrifter i bevegelse, poengterer han. Fellesløsninger i regionen og utviklingsorienterte ledere som ønsker å støtte hverandres utvikling er nøkkelen samt å øke gjennomføringsevnen på utviklingstiltak hos deltakende bedrifter. Deltakerbedriftene har som mål å doble omsetningen innen fem år, ha lønnsom vekst der resultatet øker prosentvis mer enn omsetningen samt å øke antall arbeidsplasser i hver bedrift. Hvis man fortsetter å gjøre det man gjorde i fjor, selv om det skapte gode resultater, utvikler ikke bedriften seg.

Tolv

De tolv bedriftene som så langt er med er Alvdal Skurlag, Anno museum -Musea i Nord-Østerdal, DMT Alvda, Infonett Røros, Røros Dyreklinikk, Røros F&B Group, Rørosmat, Rørosmeieriet, Rørosrein, Røros Slakteri, SB Seating Seating og Østa Elektro. Prosjektet er støttet av blant annet Innovasjon Norge og Regionrådet i Fjellregionen samt bankaktører.

« Tilbake til arkivet