Årets gründer i Buskerud

Da Maaike Visser fikk en sønn som slet med alvorlig dysleksi laget hun “Lydfargemetoden”. Nå får Lydfarge AS årets gründerpris på 50 000 kroner.

lydfarge417 finalister konkurrerte om å bli årets gründer 2015 i Buskerud.

Tirsdag ettermiddag kåret politikerne i hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring i Buskerud fylkeskommune  Lydfarge AS på Gol til årets gründer 2015. – Så artig! Det er helt fantastisk, dette var jeg ikke forberedt på, sier Maaike Visser i Lydfarge AS. – Det er første gang vi i fylkeskommunen deler ut en gründerpris, og det er ekstra hyggelig at den går til noen som har suksess med en metode som hjelper personer med lese- og skrivevansker på en nyskapende måte, sier Hanne Lisa Matt (MDG), leder av hovedutvalget. Prisen er på 50 000 kroner. – Dette er et svært godt prosjekt som kommer mange til nytte. Lydfarge AS er en verdig vinner, sier Iselin Haugo (H), medlem i hovedutvalget.

lydfarge1Slet med å lese og skrive

Lese- og skrivevansker er et utbredt problem i Norge. Det er antatt at 300 000 voksne i Norge leser for dårlig til å kunne fungere tilfredsstillende i arbeidslivet. Det er Maaike Visser som har utviklet Lydfargemetoden etter at hun opplevde at hennes dyslektiske sønn ikke hadde tilstrekkelig utbytte av ordinær spesialundervisning. Hun fikk gjennom et søskenbarn i Nederland kjennskap til en metode hvor man lærer å lese gjennom et system med fargekoder, og utviklet så en tilsvarende metode for det norske språket.

Visjon: Gi alle barn og ungdom muligheten til å tilegne seg tilstrekkelig lese- og skrivekunnskaper til å fullføre den utdanningen de ønsker.

Blir brukt i skolen

Målet til Lydfarge er at metoden blir allment brukt i norsk skole for grunnleggende lese- og skriveopplæring for å mestre lese- og skrivevansker. – Lydfarge AS faller inn under begrepet “sosialt entreprenørskap” og er med på å løse en av vår tids største samfunnsutfordring og samtidig skaper nye arbeidsplasser, avslutter Hanne Lisa Matt.

Det er en uavhengig jury som har vurdert de ulike kandidatene som var foreslått til prisen Årets gründer 2015 i Buskerud.

lydfarge3Juryen har bestått av følgende representanter:

  • Tore Øystein Strømsodd – Direktør Innovasjon Norge – Buskerud og Vestfold
  • Henning Thorsen – Daglig leder i Termowood
  • Seriegründer Gro Krogh Sørensen Moen – Etablererveileder – Buskerud Næringshage
« Tilbake til arkivet