God jul og godt nytt næringslivsår!

Næringshagene i Norge ønsker alle en god og fredelig jul,
og et godt nytt næringslivsår!
styret2
Torbjørn Evanger, administrativ leder, Tina Selbek, Nasjonalparken Nh, Gudmund Brekko, Hallingdal Nh, Laila Steine, styreleder, Suldal Vekst AS, Borge Nordfjeld, Magnor Nh og Stig Hansen, Nordkapp Nh.

Samt en julehilsen fra SIVA:

Espen Susegg. Foto: Lasse Berre
Espen Susegg. Foto: Lasse Berre

Jeg vil først benytte anledningen til å takke næringshagene for den formidable innsatsen og samarbeidet som er lagt ned for nyskaping og vekst i året som ligger bak oss. Dere, våre Siva-partnere, spiller en viktig rolle i omstillingsprosessen vi er inne i, der noen viktige etablerte næringer svekkes og nye må oppstå. Næringshagene er spesielt viktige innenfor segmentet små og mellomstore bedrifter. Det gjøres mye godt arbeid i næringshagene, og  vi ser at innovasjonsaktiviteten har økt betydelig. Dette skaper arbeidsplasser og bærekraftig næringsliv for framtiden, og grobunn for optimisme for fremtiden.

I år lanserte Siva en ekstrasatsing på 30 millioner fordelt over 3 år for videreutvikling av tjenestetilbudet i næringshagene. Jeg er imponert over kvaliteten som fremkom fra næringshagemiljøene og det engasjement som er utvist i prosessen så langt. Dette var et forsiktig skritt i retning av å forsterke innovasjonsinfrastrukturen og stimulere til mer samarbeid og erfaringsdeling. I 2016 kommer Siva til å heve lista ytterligere. Vi ønsker å bidra til at alle innovasjonsmiljø er riktig skodd til å møte utfordringene som kommer i kjølvannet av økt globalisering og endringer i norsk og internasjonal økonomi. Næringslivet har et enormt omstillingsbehov og Siva-partnerene bidrar!  Vi har varslet om at Siva vil omprioritere sine tilskuddsmidler til de miljøene som leverer best på verdiskaping og utnytter sitt potensial på en effektiv måte, og ikke minst til de som har potensial til å ta ut mer enn de klarer idag. Jeg tror dette på sikt vil bidra til større bærekraft, tettere regionalt samarbeid og økt spredning av beste praksis. Jeg er overbevist om at både dere og Siva da blir bedre.

Jeg er stolt over å være leder av Siva, og blir glad på Sivas vegne at vi har så mange gode Siva-partnere og flinke medarbeidere som deltar i dette viktige arbeidet. På vegne av hele Siva ønsker jeg dere en riktig god jul og et godt nytt år. Vi gleder oss til å fortsette det gode arbeidet sammen med dere i 2016.

Med vennlig hilsen Espen Susegg, Adm. Dir. / President, SIVA

Les vår årsberetning for 2015: http://siva.no/beretter/2015/

« Tilbake til arkivet