«Generasjon kravstor» utfordrer samfunnet framover

Reiselivsdirektør Linda Ramberg sa at næringslivet må være forberedt på store omstillinger i åra framover. Foto: Nils Kåre Nesvold
Reiselivsdirektør Linda Ramberg sa at næringslivet må være forberedt på store omstillinger i åra framover. Foto: Nils Kåre Nesvold

– Nye trender vil by på store utfordringer og muligheter for samfunnsutviklingen og næringslivet i åra framover. Det sa regiondirektør i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård, under et møte på Røros der tema var framtidas arbeidsliv. Målgruppa var politikere og næringslivsfolk i Røros-regionen. Merete Storødegård tok i sitt foredrag for seg de største trendene som vil påvirke viktige beslutninger i åra framover. En av trendene er at 1968-generasjonen blir pensjonister og vi får det hun kalte ”generasjon kravstor”

Samarbeid på tvers av bransjer

Leder i Rørosregionen Næringshage, Sigrid Jansen, sa på møtet at 2016 blir et år der bedrifter ikke bare skal samarbeide innenfor samme bransje, men på tvers av bransjer.

Les mer, og hør radioinnslag på Nea Radio

 

« Tilbake til arkivet