Satsingen vår har gitt resultater

Hver eneste måned gjennom 2012, 2013, 2014 og 2015 har Østlendingen presentert oversikten over nye foretak i Elverum kommune. Nå foreligger lista for desember 2015, som du finner til høyre på disse sidene. lista teller 14 nye foretak, som er det nest høyeste antallet for en enkeltmåned i løpet av fjoråret. Kun juni var en bedre måned, med 23 nyregistrerte foretak. Ja, faktisk er desember 2015 den nest beste enkeltmåneden siden Østlendingens serie startet, sammen med mai 2013.

Det beste året

Tilfeldighetene kan naturligvis spille inn på hvilken måned et nytt foretak blir registrert. Men 2015 utmerker seg også hvis vi ser på antallet nyetableringer år for år i denne perioden: Tabellen nederst på disse sidene viser at det ble registrert 116 nye foretak i Elverum i løpet av 2015. Dette er det høyeste tallet siden starten. I 2012 endte Elverum på 100, i 2013 ble tallet 113, og i 2014 ble det 103 nye foretak i kommunen. For ordens skyld poengteres det at de månedlige oversiktene hentes fra brreg.no, og viser alle nye foretak som er registrert i, og kunngjort av, Foretaksregisteret den foregående måneden. En rekke nyetableringer blir aldri registrert i Foretaksregisteret, kun i Enhetsregisteret, og inngår derfor ikke. Dette gjelder eksempelvis ungdomsbedrifter, ulike lag og foreninger, samt en hel del enkeltpersonforetak.

Foto: Anita Høiby Gotehus, Østlendingen
– FOLKEFEST: Statsminister Erna Solberg åpnet Curidas fabrikk i fjor. Curida-konsernet gikk igjen på listene. Foto: Anita Høiby Gotehus, Østlendingen

Gode tall å ta med seg

Høyre-ordfører Erik Hanstad er godt fornøyd med tallene Østlendingen nå kan presentere. – Det skrives mye om nedgangstider og store utfordringer i norsk næringsliv. I så måte er dette gode tall å ta med seg, konstaterer Hanstad. Han mener at kommunen nå ligger noe foran målet som tidligere er satt. Den strategiske næringsplanen sier blant annet at Elverum skal få 450 nyregistrerte virksomhet i løpet av årene 2014-2018. – Dette viser at det har vært en riktig satsing, det vi har fått til de siste fire årene. Og det er hyggelig at det har gitt resultater, fastslår Hanstad. Han tenker da på at Elverum kommune ansatte en egen næringsrådgiver i full stilling høsten 2012. Stillingen ble siden omgjort til næringssjef.

Viktige etablererkurs

Mens næringssjef Anne Vigdis Ellingsen har mammapermisjon, har kommunen gjennom store deler av fjoråret fått hjelp av daglig leder leif Klausen i Sør-Østerdal Næringshage AS med å gi råd til gründere. – Jeg har hatt en del henvendelser og møter med folk i etableringsfasen. Jeg har henvist en god del av disse til etablererkurs, sier Klausen. Han tror at de fylkeskommunale etablererkursene er en av årsakene til den pene veksten i Elverum i 2015. – Vil du si at 116 nyetableringer er et godkjent tall? – Når det er det beste tallet i løpet av de siste fire årene, må det være bra! Og jeg håper at vi fortsetter trenden. For mange nye arbeidsplasser som skapes, kommer av virksomheter som startes opp av gründere. – Dette viser at det har vært en riktig satsing, det vi har fått til de siste fire årene, Erik Hanstad, Høyre-ordfører i Elverum.

● 2012: 100 nyetableringer
● 2013: 113 nyetableringer
● 2014: 103 nyetableringer
● 2015: 116 nyetableringer
« Tilbake til arkivet