Rørosindustrien får nytt stort forskningsprosjekt

Tekst: Rørosnytt as

Røros Vinduer og Dører as, Røros Metall as, Røros Produkter as og SB-Seating skal utvikle seg videre med masseprodusert skreddersøm som forretningsstrategi. Sammen med SINTEF Teknologi og samfunn søkte de om 16 millioner i forskningsstøtte fra 2016 – 2019. Prosjektet CUSTOM-R har kommet igjennom nåløyet og får støtte gjennom Forskningsrådets BIA-program, skriver Rørosregionen Næringshage AS i en pressemelding. CUSTOM-R er en videreføring av de fire industribedriftene på Røros sitt arbeid med masseprodusert skreddersøm og samarbeidet i ”ARMS – Arena for masseprodusert skreddersøm”.

Rørosvinduet-1-700x336
Røros Vinduer og Dører AS er prosjekteier i et nytt og stort forskningsprosjekt. Foto: Isola

”Når vi utvikler våre bedrifter på Røros har vi tradisjon for å ha sluttkunden i fokus. Vi ser imidlertid at dersom vi ikke fortsetter å utvikle oss og anvende norske konkurransefortrinn står vi i fare for å bli utkonkurrert av globale aktører, som pumper stadig flere produktvarianter ut i markedet og oppnår økonomi gjennom store serier. Vår fremtid avhenger av videre forskning og utvikling på masseprodusert skreddersøm” heter det i søknaden.

Masseprodusert skreddersøm

Forskningsprosjektet CUSTOM-R handler i bunn og grunn om å profesjonalisere evnen til å sette sluttkunden i fokus. Bedriftene skal i samarbeid med SINTEF Teknologi og samfunn utforske hvordan de kan skape gode prosesser der kunden selv kan være med å skreddersy produktet til sitt behov. Enkeltordrer bør kunne håndteres i store volum, og produseres etter prinsipper fra masseproduksjon.

Nytt i dette prosjektet er at det legges spesiell vekt på valgnavigasjon, det vil si hvordan vi guider kunden gjennom sin kjøpsprosess. Nettbaserte konfiguratorer kan være nyttige verktøy her. Kommunikasjonen med kunden (“front-end”) bør være intuitiv og bidra til å skape en god opplevelse, samtidig som bedriften blir i stand til å betjene flere på en effektiv måte. I tillegg skal det arbeides videre med å skape en effektiv produksjon og oppfølging fra bedriften (‘back-end).

Spennende industri på Røros

– Vi synes det er spennende å få jobbe videre med industrien på Røros, sier forsker ved SINTEF, Ottar Bakås. – Bedriftene ligger langt fremme på sine respektive områder allerede, og vi har stor tro på at vi sammen kan jobbe videre for økt verdiskaping og vekst på Røros. Ved å koble sammen industri og forskningsmiljø i langsiktige FoU-prosjekter, har vi mulighet til å tenke sammen om hvordan vi best kan innrette oss for å møte utfordringer og muligheter for fremtidens industri i Norge, mener Bakås. Ottar Bakås har fast arbeidsdag én dag i uka på Røros. Da inngår han i kontorfellesskap mer Rørosregionen Næringshage og arbeider tett med både næringshagen og industribedriftene i regionen.

Næringshagen jubler

Daglig leder i Rørosregionen Næringshage, Sigrid M. Jansen jubler over tildelingen fra Forskningsrådet. Dette er særdeles viktig på mange områder, mener hun. Vi vet at vi har industribedrifter i regionen som er ledende på sitt felt. Og nettopp at disse gode bedriftene er sultne og alltid arbeider for å bli enda bedre, er nøkkelen til fortsatt suksess. Industribedriftene i denne regionen gjør forskningsresultater til god butikk. Vi er stolte over dem – dette er innovasjon i praksis! Sett fra næringshagens ståsted er det også viktig at vi fortsetter å ha nære bånd til forsknings- og utviklingsmiljø utenfor regionen. Vi har samarbeidet tett med SINTEF Teknologi og samfunn i de siste årene, og det gir stadig nye og gode resultat for næringslivet i distriktet. Den som vil bli bedre, må være åpen for å lære av andre, avslutter hun.

En individuell trend

– Vi ser at det er en trend i samfunnet mot at man forventer mer individuelt tilpassede løsninger, utdyper Lars Skjelstad, seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn Valgnavigasjon handler om å støtte kunden i å velge den løsningen som maksimerer kundens verdi innenfor et  løsningsrom. Enkelt og greit kunne komme frem til sin foretrukne variant. Kundene er ofte villige til å betale mer for produkter og tjenester som er skreddersydd til egne preferanser. I tillegg kan prosessen med å konfigurere produktet i seg selv bli ansett som en kundeopplevelse. Forskningsrådet trekker frem i sin begrunnelse for å gi støtte at temaet i prosjektet har interesse langt utover de deltagende bedriftene på Røros, både geografisk og med hensyn til bransjer, avslutter Skjelstad.

FAKTA:

Prosjekt:  CUSTOM-R: Integrerte løsninger for masseprodusert skreddersøm
Bedriftene i prosjektet:

Røros Vinduer og Dører as
Røros Produkter as
SB-Seating (Prosdusent av HÅG)
Røros Metall as
Prosjekteier:           Røros Vinduer og Dører as
FoU-Partner:           SINTEF Teknologi og samfunn
BIA er Forskningsrådets største program for næringsrettet forskning. Bedriftene bestemmer selv hva de vil forske på og hvem de vil samarbeide med. De beste prosjektene får støtte, uavhengig av tema og bransje.
Midlene skal bidra til:

økt satsing på forskningsbasert innovasjon i næringslivet
hevet ambisjons- og kompetansenivå i bedriftenes egen FoU-virksomhet
høyere kvalitet i nasjonale FoU-miljøer som benyttes til innovasjon i næringslivet

rørosmodell
Børge Sjøbakk, SINTEF Teknologi og samfunn Figur: Custom-R, gjengitt med tillatelse fra SINTEF Teknologi og samfunnn.

 

« Tilbake til arkivet