“Selger” folk i hele regionen

Sunndal Vikarbyrå har blitt ODA Connect. Nå etableres datterselskap i Polen, og bedriften tar ett steg videre. Fotfestet er fjellstøtt.

Tekst: Ingrid Ellevset, DRIVA

«Lokal arbeidskraft til lokalt næringsliv». Det var visjonen da Sunndal Vikarbyrå AS ble etablert i april 2005. Med brødrene Aksel og Dag Sverre og far Ola Dag Sæsbøe som eiere. På ti år har mye skjedd. Stein er lagt på stein, bedriften har vokst seg gjennom både opp- og nedturer – og står nå godt rustet for framtida med nytt navn – ODA Connect AS – og en ny visjon: «Vi jobber sammen».

selger
Har vokst: I 2016 handler det ikke om «Lokal arbeidskraft til lokalt næringsliv» lenger. Visjonen fra 2015 er erstattet med «Vi jobber sammen». Nå kommer arbeidskrafta fra både Norge og utlandet, og kundene er å finne i hele regionen. Elisabeth Rød er personalleder, mens Aksel Sæsbøe er daglig leder i ODA Connect.

Sunn bedrift

I andre etasje i Aura Næringshage holder selskapet til. Sunndal Vikarbyrå fikk fødselshjelp fra næringsselskapet i form av rådgivning, etablerertilskudd og kontorplass i næringshagen. Nå er navlestrengen for så vidt kuttet – men bedriften trives i fellesskapet, og leier fortsatt kontorlokaler i næringshagen. Fire stillinger er tilknyttet ODA Connect i dag, og tre av dem har kontor her; daglig leder Aksel Sæsbøe, personalleder Elisabeth Rød og økonomileder Mari Hoff Arntsen. Selskapet har også avdeling på Vestbase i Kristiansund, som ledes av Øyvind Nordvik. Et kjapt bedriftssøk gir de beste skussmål. Likviditetsgrad: Tilfredsstillende. Lønnsomhet: Meget god. Soliditet: God. Driftsinntekter på nærmere 21 millioner i 2014. Driftsresultat før skatt på nærmere 1,5 millioner. Egenkapitalandel 18 prosent. Ingen røde varsellamper i syne. – I 2015 var omsetningen 22 millioner. Resultatet er ennå ikke helt klart, men vi vet at det blir et positivt resultat til tross for at det er noe preget av nedgangen innen olje og gass.

Et bindeledd

ODA Connect AS leverer bemanningstjenester til det private næringslivet og til det offentlige. Navnet kom bedriften fram til gjennom en idémyldring innenfor egne vegger og i samspill med EKH Grafiske i Kristiansund. ODA er initialene til alle de tre grunnleggerne, mens Connect spiller på at bedriften skal være bindeleddet mellom oppdragsgivere og arbeidstakere. – Årsaka til at vi ønsket å bytte navn, var nok først og fremst at vi i lengre tid har følt at navnet Sunndal Vikarbyrå virket veldig lokalt. Det var jo også den opprinnelige visjonen vår. Men i dag opererer vi i et større område. Vi har mange kunder utenfor Sunndal, og ikke minst mange utenlandske arbeidstakere. Vi er også mer enn et vikarbyrå i dag – vi er et bemanningsselskap som driver utleie av bemanning og som rekrutterer folk til faste ansettelser. I tillegg vil nok også selve begrepet vikarbyrå gi negative assosiasjoner hos noen, påpeker Sæsbøe. Han nevner sosial dumping – og legger til at det er noe selskapet tar sterk avstand fra.

Stort område

ODA Connect leverer personell innen industri, bygg- og anleggsbransjen, olje- og gassnæringa, elektro- og mekaniske bransjer, helsesektoren og andre merkantile bransjer. Verdien av å ha flere bein å stå på, og å rekruttere innen flere bransjer, kjente selskapet på kroppen da finanskrisen rammet. Da mistet selskapet, som da hadde valgt å satse hovedsakelig på bygg og anlegg, nesten hele fotfestet. Permitteringer fulgte. Nå merkes nedturen i olje og gassnæringa, men det lever bedriften med. Aksel sier at ODA Connect nå posisjonerer seg. For det kommer til å snu. – Og vi skal være med på oppturen. Bedriftas kunder er å finne både i Sunndal og utenfor kommunegrensene. Aksel nevner Grytnes Entreprenør AS som en spesielt viktig kunde lokalt gjennom en årrekke. Molde. Kristiansund. Trondheim. Surnadal. Oppdal. Rennebu. Noen av kommunene hvor bemanningsselskapet har kunder. Bedriften har de siste tre-fire åra hatt mellom 40 og 50 årsverk. Folk rekrutteres fra Norge, Sverige, Island og ikke minst Polen.

Satser i Polen

– Vi har en strategi i selskapet for videre vekst i Norge. Vi skal vokse i både eksisterende og nye marked. Og da snakker jeg både om geografisk område og i bransjer. Vi ønsker å kunne rekruttere flere, og har besluttet at vi ønsker å satse ytterligere i Polen, sier Aksel. At det ble nettopp Polen, har sammenheng med at personalleder Elisabeth kommer fra landet, og selskapet har rekruttert mye polsk arbeidskraft gjennom flere år. Sunndal Vikarbyrå etablerte språkskole i landet for flere år siden. – Vi har svært god erfaring med polsk arbeidskraft, og det samme har kundene våre, sier bedriftslederen. Han legger til – for alle som måtte undre på det – at selskapet lønner polske arbeidstakere på samme nivå som norske. Det blir etablert et eget datterselskap, 100 prosent eid av ODA Connect, som skal drive rekruttering til morselskapet i Norge. Flere steder ble vurdert før valget falt på Krakow. Det skal ansettes en rekrutteringskonsulent på det nye kontoret, nylig var Aksel og Elisabeth i Polen for å gjennomføre intervju av kandidater. Neste uke blir det ny intervjurunde. – Det er jo litt spennende. Vi internasjonaliserer selskapet. Tar ett steg videre, sier Sæsbøe. Han legger ikke skjul på at han har sterke følelser for bedriften han har bygget opp sammen med sin bror, far og de ansatte gjennom disse drøyt ti åra.

Handler med folk

En kan kanskje gå så langt som å si at ODA Connect driver med salg av folk. Bemanning er handelsvaren. – Det er det som gjør dette så artig – og utfordrende, sier Aksel. – Vi kan for eksempel oppleve at en ansatt fungerer kjempebra hos en arbeidsgiver, og ikke i det hele tatt hos en annen. Kundeløftet vårt er «Riktig personell til riktig tid». Det høres kanskje enkelt ut, men det er svært forpliktende. Vi har et stort ansvar.

« Tilbake til arkivet