Første kontrakt i vekstprogram

Tekst: Anne Kristin Helgeland, Jobb&Næring

Øyvind Steira Mikkelsen har sikret sin første kontrakt og roser vekstprogrammet til Rogaland Ressurssenter.

Selskapet han er daglig leder i, Informasjonskontroll AS, utvikler programvare og elektronikk for sine kunder. Informasjonskontroll har sitt hovedkontor på Kjeller i Oslo, og har stor nytte av å samarbeide med innovasjonsselskapene og instituttene der. Da selskapet skulle etablere seg på Haugalandet var det viktig å finne seg et kontorfellesskap som ga et kompetansemiljø og nettverk. I kontorfellesskapet på Rogaland Ressurssenter deler de kontor med næringshagen, Ipark, Teknologisk Institutt, Madsen & Brekke med flere.

helgeland ann
Øyvind Steira Mikkelsen trives godt i kontorfellesskap med Rogaland Ressurssenter og Anne Kristin Helgeland. Foto: Egil Severeide, Haugesundregionens Næringsforening.

– Dette har vi veldig stor nytte av og har mye å si for oss. I tillegg til at det er hyggelig å være en del av et kollegialt fellesskap så har det gitt oss en finger på pulsen rundt det som skjer av nyskaping i regionen, og hvilke spennende bedrifter som fins her, sier Mikkelsen. -Vi har hatt stor nytte av å være med i vekstprogrammet til Rogaland Ressurssenter, og er allerede i gang med å utvikle et meget spennende produkt sammen med en ny kunde her i Rogaland. Så langt kan det allerede se ut som at etableringen her på Vestlandet har vært vellykket til tross for hardnakkede rykter om at det er dårlige tider i regionen, sier Mikkelsen.  Ved flyplasskrysset på Avaldsnes ligger næringshagen. Her jobbes det med nyskaping og vekst. Det er Rogaland Ressurssenter som ivaretar Næringshageprogrammet i regionen. Anne Kristin Helgeland er daglig leder og forretningsutvikler ved Rogaland Ressurssenter. Hun forteller at næringshagen har som mål å bidra til innovasjon og økonomisk vekst for å skape og sikre flere arbeidsplasser i regionen. Dette gjør de bl.a. gjennom å bistå etablerte bedrifter med forretningsutviklingskompetanse. Her hjelper vi til med å finne finansiering, gjennomføring av strategiprosesser, markedskartlegging, internasjonalisering, kompetanseheving og kopling opp mot relevante nettverk for å nevne noe. Det er nær 30 bedrifter med i Næringshageprogrammet, innenfor et bredt spekter av bransjer. Felles for dem alle er at de ønsker hjelp til videreutvikling, kompetanse og nettverk, og i programmet får de både individuell hjelp samt delta på ulike fellesaktiviteter. Det er fortsatt rom for flere. Flere av deltakerbedriftene har også egne kontorlokaler i næringshagen. I samarbeid med Karmøy kommune, Haugaland Vekst, Skape.no og NAV tilbys også etablererrådgivning og relevante kurs til nyetablerere på ressurssenteret. Gjennom Skape og kommunene er det et tilbud for alle nye etablerere. Flere av nyetablererne tilbys også opptak i Næringshageprogrammet. «I næringshagen møtes de som kan og de som vil, slikt blir det vekst og nye arbeidsplasser av» legger Helgeland til. Huseier Caiano ønsker også å være med å legge til rette for nyskaping og vekst, og tilbyr sammen med næringshagen kontorplasser for nystarta bedrifter i en egen «grunderseksjon». I disse lokalene har det gjennom årene blitt født over 60 firma, og mange av disse lever fortsatt i beste velgående.

Fakta: Det er rundt 50 næringshager i Norge, hvorav 4 i Rogaland. Rogaland Ressurssenter er et innovasjonsselskap som er eid av lokalt næringsliv, banker og Karmøy kommune. Næringshageprogrammet finansieres av KMD, fylket og kommune. Bedriftene som deltar betaler en egenandel. Siva er programoperatør. Stikkord for Næringshageprogrammet er nyskaping, vekst, internasjonalisering og nettverket Rogaland Ressurssenter ivaretar flere oppdrag innen nærings- og bedriftsutvikling på vegne av det offentlige, og har god oversikt over støtteordninger og virkemidler for næringslivet.

« Tilbake til arkivet