Omstilling av høyt utdannede

Jobbsenter i næringshagen

Prosjektet skal hjelpe overtallige fra kunnskapsbedrifter i Asker tilbake i lønnet arbeid – som arbeidstakere eller som selvstendige næringsdrivende. Siste år (2015) har ca. 500 arbeidsplasser i Asker falt bort, hovedsakelig innen olje/gass. Prognosene for de neste to år er ikke lysere. Målsettingen med prosjektet er også å bidra til nødvendig omstilling i utsatte næringer. Prosjektet henvender seg til bedrifter i kunnskapsnæringene som har besluttet nedbemanning/reduksjon/arbeidsledige som ønsker nytt arbeid eller ønsker å etablere egen virksomhet, (tidligere) ansatte/prosjektledere som ønsker å utvikle nye virksomhetsområder/innovasjon, og til bedrifter som ønsker å benytte/støtte jobbsenteret ut fra sitt sosiale ansvar

Personer innen de ulike målgruppene får kontorplass i AskersHus, f.eks. begrenset til tre måneder. AskersHus-miljøet representerer et nettverk som kan gi faglig påfyll og bistand fra dedikerte ressurspersoner i og utenfor AskersHus og hos andre instanser – samt oppfølging av Etablerertjenesten for de som ønsker å starte egen virksomhet. NAV Akershus har fattet interesse for prosjekt og vil kunne bidra i det videre opplegg – som noe nytt. Kapasitet vil foreløpig være begrenset til 15-20 plasser til enhver tid.

akershus
PÅ BESØK: Statsminister Erna Solberg og ordfører Lene Conradi snakker med to av leietagerne i AskersHus – nettprofessor Morten Flate Paulsen (t.v.) i Campus NooA og Paul Bø, daglig leder i Inclusion. FOTO: KARL BRAANAAS

Opplegget er per mai 2016 i sin startfase, men allerede ti oppsagte/etablerere leier nå plass for kr 1.000 per måned. Under forutsetning av markedets behov og AskersHus sin ambisjon kan 50-80 kan gjøre nytte av senteret per år.

Prosjektet er foreløpig støttet med kr 450.000 fra Akershus fylkeskommune gjennom regionale utviklingsmidler, kr 100.000 fra Asker kommune og kr 150.000 fra næringslivet. I tillegg kommer egenbetaling. Vi er på utkikk etter egen prosjektleder som kan anvende minst 50 % av sin tid på prosjektet.

Ideen kom også fra politisk hold, her en sak fra Budstikka:

http://www.budstikka.no/asker/oljebransjen/nyheter/erna-om-kampen-mot-oljeledigheten-gjor-som-asker/s/5-55-142813

« Tilbake til arkivet