En ny verden, i det samme landskapet.

Tekst: Gudrun Ramfjord, Stemmebutikken.

Tidligere i år gikk Indre Finnmark Utviklingsselskap AS (IFU) over i en større og sterkere koalisjon og ble omdannet til Sápmi Næringshage. – En ny verden åpnet seg! sier en entusiastisk og energisk næringshageleder Marianne Balto. – Fra å ha vært et kommunalt drevet selskap til å være del av noe som er så mye større kan nesten ikke beskrives, det er så stort. Det gir energi, det gir oss trua på framtida for vårt store område, og uante muligheter.

sapmi1
Fjordområdet i Tana. Foto: Frank Martin Ingilæ
Ønsket en bedre løsning.

IFU var eid av fire kommuner som sammen med Sametinget og Finnmark Fylkeskommune tildelte prosjektmidler til å utrede modeller for fremtidig næringsutviklingsarbeid i Indre Finnmark. Det ble gjort en grundig utredning og konseptet næringshage viste seg å kunne være en god modell. Senvinteren 2015 ble det jobbet iherdig og grundig opp mot næringslivet, Finnmark Fylkeskommune og SIVA (Statens Selskap for Industrivekst). – Vi fikk positive tilbakemeldinger, og da vi fikk SIVA på glid, jobbet vi hardt mot opptak i næringhageprogrammet, og på slutten av 2015 var vi antatt, smiler Balto.
Fortsatt er de fire kommunene Nesseby, Tana, Karasjok og Porsanger med som eiere samt 15 bedrifter, noen av disse er også målbedrifter.
Sápmi Næringshage er førstelinjetjeneste for de fire kommunene når bedrifter eller enkeltpersoner trenger råd og hjelp i etablering og utvikling av næring. Dette er kompetanse som kommunene ikke sitter på, og ikke trenger å sitte på, når det er samlet i næringshagen. Dette er en stor fordel for de det gjelder. -Våre tjenester har vært et savn i vårt område. Fylkeskommunene, Innovasjon Norge og Sametinget har ønsket oss så veldig, veldig lenge! Og nå er vi på plass!

Med node i Lakselv og Karasjok, kontordager i Nesseby og hovedkontor i Tana, er det en næringshage over store områder. Med et geografisk område større enn Danmark, er vi naturlig nok ikke samlokalisert nevneverdig i felleslokaler, så vi kombinerer jobben mye på Skype, og det fungerer veldig bra! Vi ser ingen ulemper med dette, og bare fordeler med å ha blitt så store og mange, vi har jo fått tilgang på et enormt nettverk og etablerte ordninger, og kompetansedelingen er helt unik, det kommer bedrifter i vårt område til gode! Mange ideer og ressurser utsløses, sier Balto. – Selv har jeg fått masse energi og giv til å jobbe med næringslivet, for det finnes alltids noen som kan bistå dersom jeg selv sitter fast.

Bedrifter som holder mål

Bedriftene som er tilknyttet, og er eiere, spenner over et stort spekter av bransjer; entreprenører, kulturnæringer, regnskap, slakteri og film for å nevne noen. Bedriften Finnmark Rein er et slakteri for rein som i år mottok den prestisjefylte designutmerkelsen Merket for god design. Ler mer her!

En annen bedrift med stor suksess er den samiske klesdesign-butikken Abanti.

– Vi tilfredstiller nå finansiørenes behov for å gjøre prosjektene gode, pakke dem slik at de rette kompetanser kobles inn, og de mange finansmuligheter sjekkes og kombineres. Det er herlig travelt og vi har stor tro på en stødig og varig næringshage i kanskje norges største geografiske område, sier en fjellstø Balto.

« Tilbake til arkivet