Smartere med studenter

Tekst: Margrete Blokhus, Oppdal:365

Sportsbutikken VPG ønsket en forbedring av handleopplevelsen på sin nettbutikk. Tre ingeniørstudenter tok utfordringen, og foretok en grundig analyse av nettsiden. Resultatet er VPG godt fornøyd med.

VPG butikk
Foto: Trond Aalde

Oppdalsbedriften kan samtidig se fornøyd tilbake på fjoråret. VPG driver lokal sportsbutikk, er importør av sportsutstyr, og er en av landets ledende nettbutikk innen sport og bratt friluftsliv. 2015 gav gode resultateter, deriblant en økning i nettbutikken på 30%.  – Vi har jobbet godt over flere år. Man ser seg likevel blind på ulike problemstillinger, derfor ønsket vi blant annet å få eksterne vurderinger av handleopplevelsen i nettbutikken vår. Vi gikk til Nasjonalparken Næringshage og prosjektleder av Talentverket, Silje Kristin Granum. Hun koblet oss opp mot bachelorstudenter fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. På nyåret i 2015 satte de tre studentene i gang arbeidet, forteller butikksjef Trygve Sande. Ett år senere har VPG fulgt opp flere av vurderingene de tre ingeniørstudentene Erik Vardal, Odd Lennart Hjelle og Espen Sira la frem i sin bacheloroppgave. – Vi har en bedriftskultur hvor vi er utviklingsorienterte. Stadig på leting etter sterke konkurransefortinn. Likevel var det nyttig å få betraktninger fra nye øyne, stadfester Sande.

Lot seg imponere

Gjennom rekrutteringsprogrammet Talentverket ved Nasjonalparken Næringshage, kan studenter kobles opp mot bedrifter i Oppdal og Rennebu i forbindelse med sine bacheloroppgaver. Under vårsemesteret i 2015 fordelte åtte studenter seg på tre ulike bedrifter, hvor de så på utfordringer og aktuelle problemstillinger hos den enkelte.
– Vi hadde ett oppstartsmøte samt noe epostutveksling. Utover det var studentene selvhjulpne og selvstendige, sier Sande med ei solid blekke bacheloroppgave foran seg.
Prosjektleder i Talentverket, Silje Kristin Granum koordinerte studentkoblingen. Hun mener det er en glimrende måte for bedriftene å benytte faglig sterk studentkompetanse.
– Det er en flott inngang for studentene å bli bedre kjent med næringslivet i vår region. Studentene bruker siste halvår av sitt bachelorstudium til å fordype seg i en konkret problemstilling for bedriften, noe som ofte ikke lar seg prioritere på grunn av begrenset kapasitet internt, forteller Granum. Talentverket har en avtale med HiST, hvor høgskolen stiller med studenter og Talentverket med samarbeidsbedrifter. Høsten 2014 ble det klart at tre bedrifter ønsket å benytte seg av studentkoblingen gjennom Talentverket; sportbutikken VPG, programvarebedriften Visbook og everket Kvikne-Rennebu Kraftlag (KRK). Felles for de tre bedriftene er at de lot seg imponere av studentes oppgaver, og var lydhøre for studentenes innspill.

VPG pakkedisk
Foto: Trond Aalde
Lite ressurskrevende

På vpg.no er det flere funksjoner som er endret etter studentenes analyse av handleopplevelsen ved nettsida. Studenttrioen foretok blant annet brukerundersøkelser og laboratorietesting med blikksporing for å finne svakheter ved nettsida. – Undersøkelsene viste at brukerne søker automatisk mot venstre del av nettsiden og at de scroller i liten grad nedover på siden. Derfor lønner det seg å legge viktig informasjon mot toppen og da mot venstre. En svært nyttig bevisstgjøring for vår del, sier Sande og viser til at de derfor har endret menylinja på nettsida. Samtidig har filtreringsverktøyet blitt forbedret og kasseløsningen er blitt endret etter innspill fra studentene.
– Dessuten er vi i gang med en større omlegging av kategoriseringen på klessalget. Vi er godt fornøyd med endringene på nettsida. Ofte ser man seg helt blind på de enkleste ting, for oss var det derfor nyttig med en ekstern vurdering. Takket være NNH og Silje, fikk vi innspill utenfra – uten at det kostet oss verken mye tid eller ressurser, konkluderer Sande.

« Tilbake til arkivet