Signerte samarbeidsavtale

Tekst: Bård Engh, Glåmdalen

Sintef Raufoss Manufacturing AS (SRM) signerte tirsdag en samarbeidsavtale med næringshagene i Hedmark (Sør-Østerdal næringshage, Solør, Magnor og Odal).

Hovedformålet med avtalen er å skape et formalisert samarbeid mellom SRM og næringshagene for å sikre økt aktivitet innenfor utvikling og innovasjon i næringslivet.

Målet er at lokale virksomheter får økt konkurransekraft.

signering
Signering av samarbeidsavtalen ble gjort på Skaslien med Tove Gulbrandsen (Odal næringshage), Morten Herud (SRM), Borge Nordfjell (Magnor næringshage) og Kjersti Rinde Omsted (Solør Næringshage). Espen André Kristiansen (Sør-Østerdal Næringshage) var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Anette S Sletmoen)

SRM skal være en foretrukket samarbeidspart for næringshagene i innovasjon- og utviklingsprosjekter innen utvalgte fagområder. Næringshagene jobber tett med over 100 utviklingsrelaterte målbedrifter, og vil nå i samarbeid med SRM tilby enda bedre tjenester og kompetanse til nettverket.

Deltakerne håper nå få enda flere FoU-prosjekter for å sikre bedriftene økt fremtidig konkurransekraft. Det er allerede påbegynt samarbeidsprosjekter med SRM innen fagområdet LEAN, hvor EMV construction og Magnor glassverk er deltakende bedrifter.

« Tilbake til arkivet