Et ledende og levende produksjonsmiljø

Tekst: Sigrid M. Jansen, Rørosregionen næringshage

Røros Vinduer og Dører as, Røros Metall as, Røros Produkter as og SB-Seating as fortsetter sitt nære samarbeid. I forrige uke hadde de fire bedriftene oppstart for prosjektet Custom-R. Norges forskningsråds representanter på møtet mener industrimiljøet i Rørosregionen fremstår som et ledende og levende produksjonsmiljø.

Custom_R_juni16_01
Samarbeider om nytt stort forskningsprosjekt: Lars Skjelstad, Sintef Teknologi og samfunn as, Lars Telle, Røros Rører og Vinduer as, Stein Are Kvikne, SB-Seating as, Thu Sandbakken, Røros Metall as, Sven Samulesen og Sander J. Tufte, Forskningsrådet, Tomas Bozenik, Røros Vinduer og Dører as, Rolf Schjølberg og May Kristin Knutsen, Røros Produkter as, Tor Lømo-Hansen, Røros Vinduer og Dører as og Børge Sjøbakk, Sintef Teknologi og samfunn as. Foto: Sigrid M. Jansen, Rørosregionen Næringshage

Prosjekteier Røros Vinduer og Dører har sammen med Røros Produkter, Røros Metall og SB-Seating fått innvilget 16 millioner kroner i forskningsstøtte de neste fire årene. Midlene kommer fra Forskningsrådet sitt BIA-program. Prosjektet ledes av Sintef Teknologi og samfunn as, og støttes opp av et samarbeid med Rørosregionen Næringshage as. I løpet av de fire neste årene gir Forskningsrådet bedriftene 4 millioner i året til kjøp av forskningstjenester. Bedriftene selv bidrar med en betydelig egeninnsats tilsvarende 24 millioner kroner. Totalt har Custom-R et samlet budsjett på 40 millioner for å utvikle nye løsninger fram mot 2020. De fire industribedriftene på Røros har tidligere samarbeidet gjennom Arena for Masseprodusert Skreddersøm (ARMS). Nå skal de utvikle seg videre med masseprodusert skreddersøm som forretningsstrategi, og fortsetter samarbeidet gjennom et nytt stort forskningsprosjekt; Custom-R.

Masseprodusert skreddersøm

Forskningsprosjektet Custom-R tar masseprodusert skreddersøm ett hakk videre. Nå handler det om å profesjonalisere informasjonshåndteringen, helt fra sluttkunden og inn til egen produksjons-, leveranse-, og utviklingsprosesser. Bedriftene skal utforske hvordan de kan skape gode prosesser som starter med at kunden skreddersyr produktet etter sine ønsker, for så å utløse både produksjons- og utviklingsoppgaver i bedriften. Enkeltordrer bør kunne håndteres i store volum, og produseres etter prinsipper fra masseproduksjon. Nytt i dette prosjektet er at det legges spesiell vekt på valgnavigasjon, det vil si hvordan man guider kunden gjennom sin kjøpsprosess. Kommunikasjonen med kunden (“front-end”) bør være intuitiv og bidra til å skape en god opplevelse, samtidig som bedriften blir i stand til å betjene flere på en effektiv måte. I tillegg skal det arbeides videre med å skape en effektiv produksjon og oppfølging fra bedriften (‘back-end). Vi ser at det er en trend i samfunnet mot at man forventer mer individuelt tilpassede løsninger, forklarer prosjektleder Lars Skjelstad, seniorforsker ved Sintef Teknologi og samfunn.
Valgnavigasjon handler om å støtte kunden i å velge den løsningen som maksimerer kundens verdi innenfor et  løsningsrom. Kundene er ofte villige til å betale mer for produkter og tjenester som er skreddersydd til egne preferanser. I tillegg kan prosessen med å konfigurere produktet i seg selv bli ansett som en kundeopplevelse. De valg som gjøres av alle kundene i sum kan dessuten analyseres som big-data, og gi verdifull input til utvikling av nye bestselgere i årene fremover.

Custom_R_juni06_08
Lars Geithe er en av Destinasjon Røros mange guider og ga industriledere og forskningsmiljø en omvisning i Bergstadens lange industrihistorie.
Et tett samarbeid

Når fire bedrifter på denne måten velger å gå sammen om ett prosjekt, er det fordi de mener de har mye å lære av hverandre. De ser ikke på hverandre som konkurrenter. Gjennom å arbeide sammen som en klynge, kan de produsere smartere, styrke Rørosregionen som en industristed og øke sin egen konkurransekraft. Konkurransen står ikke mellom lokale bedrifter, men med bedrifter i lavkostland som driver masseproduksjon. Det er viktig for vareprodusentene på Røros å bruke bruke de fordelene vi har i dette landet. Custom-R synliggjør også et tett samarbeid mellom ulike forsknings- og utviklingsmiljø. Sintef Teknologi og samfunn og Rørosregionen Næringshage er nære samarbeidspartnere også i denne sammenhengen. Vi har samarbeidet tett med Sintef Teknologi og samfunn i de siste årene, og det gir stadig nye og gode resultat for næringslivet, sier daglig leder i Rørosregionen Næringshage Sigrid M. Jansen.

CustomR_juni06_03
Hos Røros Produkter as: Daglig leder Rolf Schjølberg, markedsansvarlig May Kristin Knutsen, avdelingsdirektør for Avdeling for Innovativt Næringsliv i Norges forskningsråd: Sander J. Tufte og spesialrådgiver i Norges forskningsråd Sven Samuelsen.
Ledende produksjonsmiljø

Forskningsrådet har gjennom en årrekke støttet utviklingsarbeid i mange industribedrifter på Røros. De var derfor også til stede på Røros ved oppstarten av prosjektet. I løpet av ett hektisk døgn fikk spesialrådgiver Sven Samuelsen og avdelingsdirektør Sander John Tufte i Forskningsrådet et godt innblikk i industribedriftene på Røros. Sammen med Lars Skjelstad og Børge Sjøbakk fra Sintef Teknologi og samfunn besøkte de fabrikkene til Røros Vinduer og Dører, Røros Produkter som produserer avfallsmøbler, stol-produsenten SB-Seating og produsent av kjøkkenhetter Røros Metall as. De fikk også omvisning i Røros Bryggeri og Mineralvannfabrikk og en guidet vandring i Bergstadens lange industrihistorie. Avdelingsdirektør i Forskningsrådet Sander J. Tufte mener Rørosregionen fremstår som et ledende og levende produksjonsmiljø som bygger for fremtiden basert på kunnskap og kompetanse.

FAKTA:

Prosjekt: CUSTOM-R: Integrerte løsninger for masseprodusert skreddersøm
Bedriftene i prosjektet:
Røros Vinduer og Dører as
Røros Produkter as
SB-Seating as
Røros Metall as

Prosjekteier: Røros Vinduer og Dører as
FoU-Partner: SINTEF Teknologi og samfunn
Koordinator: Rørosregionen Næringshage as
BIA er Forskningsrådets største program for næringsrettet forskning. Bedriftene bestemmer selv hva de vil forske på og hvem de vil samarbeide med. De beste prosjektene får støtte, uavhengig av tema og bransje.
Midlene skal bidra til:
økt satsing på forskningsbasert innovasjon i næringslivet
hevet ambisjons- og kompetansenivå i bedriftenes egen FoU-virksomhet
høyere kvalitet i nasjonale FoU-miljøer som benyttes til innovasjon i næringslivet.

 

« Tilbake til arkivet