Flytter kompetansearbeidsplasser til Valdres

– Vurderinga vi sto ovenfor var enten å flytte kompetanse ut fra Valdres eller flytte hele greia til Valdres. Vi valgte det siste.

Tekst: Torbjørn Moen, Avisa Valdres

FAGERNES: – Eierne av næringshagen har lagt godt til rette for oss og vi har muligheter for å vokse, forteller Trygve Schlytter (61). Han er gründeren og enn så lenge eieren av et firma som heter Smøreteknikk AS. Fra i sommer blir basen for firmaet, som foreløpig teller fire ansatte, i førsteetasjen i næringshagen i Hunkevika på Fagernes. Staben består av tre yngre øystreslidringer pluss Trygve. Firmaet ble etablert i Oslo i 2008, og ble etter hvert heleid av Trygve Schlytter i 2011. Karen har vært i bransjen i flere tiår, til dels hos dagens konkurrenter. Siste åra har selskapet hatt tilhold i Lier.

Avansert: Kristoffer Schlytter jobber som prosjektleder og her demonstrerer han et mindre sentralsmøresystem som de også utfører vedlikehold på.
Avansert: Kristoffer Schlytter jobber som prosjektleder og her demonstrerer han et mindre sentralsmøresystem som de også utfører vedlikehold på.
Valgte å satse

– Vurderinga vi gjorde var også om det var aktuelt å avvikle, men vi valte den offensive vegen med utvikling. Med denne flyttinga vil vi styrke oss. Vi sto overfor et valg og i stedet for at disse unge flyttet ut blir de værende og trekker heller med seg flere, forteller Trygve. Han understreker at de har hatt et ønske om å satse lokalt. Valdres er faktisk sentralt for den virksomheten de driver. Kundene er mye i Oslo-området og på Vestlandet, så det er ikke avgjørende hvor vi ligger, understreker han. – Lokalene her i næringshagen sikrer god og hurtig vareflyt, vi har fått i stand gode transportavtaler som bidrar til å gi oss den tryggheten vi trenger for å få varer til riktig sted til rett tid, sier Schlytter, som har overlatt det meste av ansvaret til den yngre garde i firmaet, som blant annet teller sønnene Kristoffer (26) og Eirik (34).

Anlegg for sentralsmøring

Men hva er det som skjuler seg bak logoen til Smøreteknikk AS. Skiltene er forlengs kommet opp på fasaden i Næringshagen og navnet pryder bilparken. Og gutta går riktig uniformert med Smøreteknikk på bringa. – Vi er en høgkompetansebedrift som leverer og ivaretar sentralsmøring hos maskinparken fra egentlig en vanlig anleggsmaskin til storindustrien. Nye løsninger utvikles stadig og vi har gode løsninger for blant anna landbruksmaskiner der smørepunktene samles for lettere tilgang. Vi deltar både på den rådgivende siden som konsulenter, vi prosjekter, leverer og monterer sentralsmøreanlegg. Neste fase er at vi ivaretar tilsynet og vedlikeholdet av slike anlegg. Det er for eksempel svært vanlig at bedrifter inngår vedlikeholdsavtaler, forklarer Trygve. Han har mer enn 35 år innen faget og kan skrive under på at smøring ikke er det det engang var. – Det handler ikke minst om rett mengde til rett tid. Smørring bidrar jo til å redusere vedlikeholdet og redusere faren for, for eksempel, maskinhavari. Med sentralstyrte anlegg vil man derfor både spare tilsyn og ha bedre kontroll, sier fagmannen. Gutta nikker til, de begynner også etter hvert å ha mange år på baken. Det blir en god del reisedøgn i året, men det er bare gøy, gir de uttrykk for. I tillegg til egen stab leier de inn kompetanse etter behov. – Vi spiller på mange krefter som har forskjellig kompetanse på installering og service av smøresystemer. Hovedleverandøren vår holder til i Danmark.

Kort reiseveg: Eirik Schlytter har allerede jobbet innenfor fagfeltet i 12 år og er nå salgssjef i Smøreteknikk AS. Han er svært glad for å ha fått base på Fagernes.
Kort reiseveg: Eirik Schlytter har allerede jobbet innenfor fagfeltet i 12 år og er nå salgssjef i Smøreteknikk AS. Han er svært glad for å ha fått base på Fagernes.
Fra store til små systemer

For å illustrere hva de jobber med forteller de at de har lagt opp smøresystemet på det som faktisk er Norges største traverskran, som befinner seg på Stord. Denne er visstnok god for å løfte 1050 tonn, men de har også mange kunder innen næringsmiddelindustrien og nevner bryggeriene, også Arcus, og de har gode bein innenfor offshoreindustrien. Hele landet er godt representert, understreker Eirik Schlytter, som er salgssjef og har mye kundekontakt. De siste 12 åra har 34-åringen jobbet med dette. Med flyttinga til Fagernes er arbeidsvegen blitt atskillig kortere. Broren Kristoffer er fagteknikker og har fagbrev som snekker, men vært med på dette en god stund. Nå er han inne for fullt som prosjektsjef. Bjørnar Haugrud Melby er en annen øystreslidring som er med på laget. Han har teknisk fagskole og har lang fartstid innenfor transport og logistikk, og er logistikksjef i Smøreteknikk. – Framtida? – Vi ser absolutt at mange spennende ting er i ferd med å komme, og ambisjonen er så absolutt å vokse. Ved etableringa her i næringshagen er vi bedre rustet til å takle det, sier Eirik Schlytter.

« Tilbake til arkivet