På jakt etter nye samarbeidspartnere, både regionalt og nasjonalt.

EKS er i disse dager på jakt etter nye samarbeidspartnere, både regionalt og nasjonalt

Energikompetansesenteret ASansatte_ved-rollup ble stiftet i 2014 og har siden da utført flere markedskartlegginger innen energi og velferdsteknologi. Et aktivt styre har sammen med gode eksterne samarbeidspartnere gjort seg synlig og har bl.a arrangert en miljøbyggkonferanse i 2015 som synliggjorde potensial for videre satsing. I januar 2016 ble sivilingeniør i medisinsk kybernetikk, Jan Olav Larssen ansatt som prosjektleder innen velferdsteknologi og han har senere også tatt over som daglig leder. I mai ansatte de automasjonsingeniør og sertifisert energirådgiver Svein Lillestøl som prosjektleder for energieffektivisering.
Som et nyoppstartet firma med bare to ansatte som jobber opp mot store kunder som kommuner og statlige organer, betydde det mye for selskapet å bli tatt opp i Siva sitt næringshageprogram i slutten av mai og bli en fasilitator for næringsklynge på Nordfjordeid. Tryggheten med å ha dette nettverket i ryggen og å kunne samarbeide med andre næringsklynger i Nordfjord som IT-miljøet i Måløy og Stryn TechHub gjør at selskapet kan satse på langsiktige prosjekter der man trenger større ressurser for å jobbe frem mot sitt mål. De er samlokalisert med Næringshagen i Nordfjordeid og samarbeider tett med de og Segel AS i planleggingen av en ny Miljøbygg-konferanse i 2017.

 Opplæringsleiligheten for Velferdsteknologi som vi har i samarbeid med Stryn VGS og Eid VGS
Opplæringsleiligheten for Velferdsteknologi, i samarbeid med Stryn VGS og Eid VGS

EKS har også nylig blitt tatt opp som medlem av arbeidsgruppa/prosjektgruppa i fylkesprosjektet «Velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane»
Visjon:
“EKS skal bidra til at framtidige bygg i Noreg skal vere smarte og godt utrusta med teknologi for sjølvhjelp/velferdsteknologi og ha låge utslepp ved oppvarming, kjøling og energiforsyning.”

Forretningsidé:
“EKS skal – åleine eller saman med partnarar – vere ein katalysator mellom leverandørar og kundar. Selskapet skal levere løysingar, og kunnskap om løysingar, til kundar som har behov for tilrettelegging for moderne velferdsteknologi samt kundar med behov for effektive løysingar innan lågutsleppsteknologi til varme, kjøling og energiforsyning.”

Misjon:
“EKS skal vere ein pådrivar for utvikling og bruk av nye og føremålstenlege løysingar på leverandørsida og implementering av løysingar i kundeleddet. EKS vert såleis ein katalysator for større bruk av moderne og effektive løysingar. Vi skal bidra til opplæring i bruk av nye teknologiske løysingar både på skulenivå og ute i marknaden. Dette er både eit samfunnsansvar i tillegg til ein forretningsidé.”

« Tilbake til arkivet