Studiepakketur!

Tekst: Gudrun Ramfjord, Stemmebutikken

For en pakke av en tur! Full av nyttige, opplysende, diskuterende og givende dager for 21 deltakere fra foreningen Næringhagene i Norge. Lederne i landes Næringshager valgte København som destinasjon for å treffes i oktober, og med god grunn.

wp_20161004_14_53_23_proStudieturen startet med å treffe Den norske ambassadøren i Danmark, samt lederen av Innovasjon Norges kontor i København. Som eneste sted i verden er disse samlokalisert. Nettopp med samlokaliseringen, understreker begge parter at de drar stor nytte av både å dele på kostnader, men også fordelen med å samarbeide daglig for å fremme norske interesser i Danmark. Dette ble fremhevet som udelt positivt. Ambassadør Ingvard Havnen er ifølge ambassadens egne nettsider en atypisk ambassadør med et utrolig engasjement, også i næringssaker. Han var glad for å kunne fortelle næringshagelederne om de muligheter han så i Danmark, samt inviterte han næringshagene til å ta det ledige rommet som knutepunkt mellom norsk og dansk næringsliv.

wp_20161005_10_57_03_proDag to av programmet var satt av til et veldig interessant møte med en, om mulig, dansk ekvivalent til Norges Næringshager; Væksthus; – en veileder og forretningutvikler for hovedstadsregionen, finansiert av kommunene i regionen. På grunn av denne finansieringsmodellen er det gratis for næringdrivende å benytte seg av tilbudet, litt ulikt modellen i Næringshagene her hjemme. Samtidig er «opptakskravet» et annet hos de enn hos oss. Vår mann i Væksthuset viste seg å være dansk, selv om han snakket eminent norsk, oppvokst med en norsk mor. Ellers gikk dagen på norsk og dansk om en annen, og kommuner, fylker, amt måtte defineres og forstås mellom landene. Da plutselig utrykket «fylkeskommune» kom opp ble danskene svært forvirret, og det ble litt vrient å forklare selv for oss. Vi konkluderte med at landene er delt opp ulikt, men likevel har vi mange tilsvarende utfordringer, og et mulig samarbeid mellom oss er høyst interessant. Vi er tross alt to relativt små land, og svært nær hverandre, og ikke minst har vi potensielle kunder over landegrensene!

Selv om landene våre ligger geografisk, og relativt språklig nært, kunne det oppstå kommunikasjonproblemer. At dag tre startet med å diskutere kommunikasjon passet derfor godt, og var svært nyttig. Næringhagene i Norge trenger stadig å bli mer synlig, samt vise til gode resultat utad. En klar og tydelig kommunikasjon fra foreningen ut til det ganske folk, og kanskje noen folk i særdeleshet, som stortingspolitikere og andre påvirkere, kom fram som mer ønskelig blant deltakerne. Alle næringshagene i foreningen må bidra med nyheter om hva som rører seg i det lange landet vårt – vi må vises og spre budskapet om at vi faktisk virker, – noe vi gjør! Det kom også frem at det til tider kan være vrient å kommunisere hva en næringshage er og hva den gjør, – mye på grunn av «stammespråket» som kan være vrient å tolke for hvermansen. Dette tas til etterretning og er nok mulig modent for revurdering. SIVA ble dessverre forhindret i å møte og å holde innlegg om kommunikasjon. Det kom til utrykk at det var ønskelig med et tydeligere trøkk fra SIVA, samt informasjon om næringhagene fra dem.

Før vi avsluttet dagen fikk vi en god og innholdsrik status om ekstrasatsingen. Dette er en ekstra bevilgning fra SIVA på 30 millioner kroner som skal brukes for å styrke måloppnåelsen til næringshageprogrammet, og midlene fordeles over 3 år. Næringhagemiljøene i Rogaland, Trøndelag og Fabrikken søkte og fikk være med i denne satsingen, og de tre miljøene redegjorde for arbeidet som er gjort så langt. Viktige og spennende prosjekter som vil kunne få ringvirkninger utover sine miljøer og komme flere næringshager og næringsliv til gode.

lailia_koben
Laila Steine, styreleder i foreningen.

– Eg synes me har fått med oss mange gode innspel å ta med vidare. Besøket i ambassaden og Innovasjon Norge sitt kontor var begge nyttige. Ambassadøren er tydeleg på at han gjerne ser ein tettare dialog mellom norsk og dansk næringsliv, der næringshagemiljøa i Norge kan spele ei viktig rolle. Ikkje minst var det ein super dag i møtet med Væksthusene i Danmark. Denne dagen resulterte i fleire områder der begge parter vil jobbe for konkret samarbeidsprosjekt framover, sier styreleder i foreningen, Laila Steine.

2016-10-06-09-52-09Ellers kunne det sikkert vært skrevet om alt som skjedde utenom, eller ikke, – deriblant en lite positiv restaurantopplevelse første kvelden, hvor flere fikk «målbediftemneblikket» ved særdeles slapp service og tilsvarende mat. Kvelden etter derimot, ble helt i den andre enden av skalaen, med nydelig og litt underlig øko-/småskala-gourmetmat, som ga inspirasjon til lokalmatgourmet-traktement hjemme i Norge.

Med det sagt, og usagt, det å møtes, diskutere felles utfordringer og samhandling, syntes nyttig og bra for foreningen og for den enkelte næringhagen. Så pakketur? Ja, bra fullpakket pakke og tur!

« Tilbake til arkivet