Hermetikken er Gaselle!

– Det kom som en gledelig overraskelse på oss at Hermetikken Kulturnæringshage ble Gaselle-bedrift 2016. Vi er jo litt stolte over det, sier daglig leder Mette T. Westlie. Hun har ledet næringshagen i 4 år og har hatt en god økonomisk utvikling i hele perioden.  Og nettopp god utvikling over tid er kriteriene for å bli Gaselle-bedrift. Bare 1 % av bedriftene i Norge oppfyller kravene for å bli Gaselle hvert år, derfor er det en utmerkelse som henger høyt, heter det i begrunnelsen fra Dagens Næringsliv. Det er de som sammen med Bisnode Credit står for utvelgelsen.Mette Westlie tror at årsaken til den positive utviklingen i næringshagen hun leder handler om flere faktorer. – Vi har jobbet veldig målrettet de siste årene, det tror jeg har vært kjempeviktig. Dessuten har vi et stort nettverk med dyktige kulturnæringsbedrifter med på laget, som er helt avgjørende for oss. At disse bedriftene gjør det godt, er synlige og «på hugget», gir alle i nettverket og også Næringshagen et godt omdømme.

Vi gjør hverandre gode, rett og slett.

Westlie forteller at de også har vært opptatt av å bruke egen spisskompetanse for å nå bedre ut til hovedmålgruppe; Kulturnæringsbedrifter i hele Finnmark. – Det gjør at vi nå har bedrifter i nettverket vårt fra 11 kommuner i Finnmark. I tillegg får vi oppdrag og jobber med flere spennende prosjekter for å videreutvikle kulturnæringene. Det har i det hele tatt vært fire veldig fine og spennende år, sier hun. Gasellebedriftene har det Dagens Næringsliv omtaler som ekstrem vekst, og bare en liten brøkdel av landets bedrifter klarer å bli gaseller. – Et Gaselle-stempel er helt klart en kilde til inspirasjon. Vi har en bærekraftig og god driftsform som gjør at vi står støtt til å gå inn i nye spennende satsinger i fremtiden, og det gleder vi oss til sier hun.  I alt er det 52 bedrifter i Finnmark som kan skilte med at de er Gaselle-bedrifter. Westlie vil trekke frem at også Hermetikken medlemsbedrift Kreativ Industri er Gaselle i år. Vi gratulerer!

________________________

Fakta fra DN.no

Dagens Næringsliv har siden 2003 kåret og presentert de raskest voksende og flinkeste norske bedriftene, Gasellene, i samarbeid med Bisnode. Gaseller er Dagens Næringslivs årlige, prestisjefylte titulering og ikke minst utmerkelse av bedrifter som opplever betydelig vekst. Dagens Næringsliv kårer norske gaseller hver høst sammen med sine partnere. Det er flere vilkår for å kunne oppnå Gasellestatus. Blant annet må bedriften minst ha doblet omsetningen i løpet av de siste fire år. Samtidig kan den ikke ha hatt negativ vekst i noe enkelt år og det akkumulerte driftsresultatet i perioden må ha vært positivt. Det kåres en nasjonal vinner og vinnere i alle landets fylker, og avisens journalister besøker og lager reportasjer på interessante og flinke bedrifter over hele landet.

Hva er kriteriene for å bli Gaselle?

En gasellebedrift må ha:

• levert godkjente regnskaper.

• minst doblet omsetningen over fire år.

• omsetning på over en million kroner første år.

• positivt samlet driftsresultat.

• unngått negativ vekst.

• vært aksjeselskap.

« Tilbake til arkivet