Åpning av Innlandets første Newton-rom

Tekst/foto: Anette Strand Sletmoen

Endelig kan skoleelever i Glåmdals-regionen boltre seg i det helt nye Newton-rommet og energisenteret på Magnor, faktisk Hedmark og Innlandets første i sitt slag. Målet er å gi ungdommen lyst til å lære mer om fornybar energi og realfag. Det er ungdomsskoleelever i sju kommuner i Sør-Hedmark, som i første omgang vil kunne disponere det nye naturfagrommet. –  Dette betyr mye, det gjør realfagene mer praktisk rettet og bedre tilgjengelig, dette er viktig for å øke elevenes kompetanse innen realfag. Vi håper vi får klokere elever, sier Lise Selnes, leder av Glåmdal Regionråd.

Skole og næringsliv: Både representanter fra skoler og næringslivet var til stede under åpningen av Newton-rommet og energisenteret på Magnor.
Skole og næringsliv: Både representanter fra skoler og næringslivet var til stede under åpningen av Newton-rommet og energisenteret på Magnor.

For energisenteret skal blant annet gi innsikt i fornybarenergi, og vind, vann og sol vil forhåpentligvis få en ny dimensjon for skoleelevene. På timeplanen for elevene i energisenteret står også miljøteknologi og energieffektivisering.

Offisielt åpnet: Ordfører i Eidskog, Kamilla Thue, og Lise Selnes, leder av Glåmdal Regionråd, foretok den offisielle åpningen av Newton-rommet og energisenteret på Magnor 20. desember.
Offisielt åpnet: Ordfører i Eidskog, Kamilla Thue, og Lise Selnes, leder av Glåmdal Regionråd, foretok den offisielle åpningen av Newton-rommet og energisenteret på Magnor 20. desember.
–  Lettere å forstå

Energisenteret, som består av både Newton-rom og et ekstra rom tilpasset næringslivet, er realisert gjennom såkalt RDA-fond, regionalt differensiert arbeidsgiveravgift, som er forankret i næringslivet. Det er Magnor Næringshage som står bak prosjektet. Totalt er det på landsbasis 34 Newton-rom i drift, disse bidrar til et felles ressurssenter innen realfaglig undervisning for skolene. – Senteret løfter fokus på erfaringsbasert læring av realfag, og ikke minst bedrer det allmennhetens interesse og forståelse for naturvitenskapelige fag, sier Borge Nordfjeld, daglig leder ved Magnor Næringshage, han er strålende fornøyd. Har sier at energisenteret også skal bidra til et samarbeid mellom lokalt næringsliv og skole. Totalt sett er det beregnet et besøk av rundt 2300 elever i året til energisenteret, og de første testklassene kommer i januar. – Newton-rommet og energisenteret er ei verktøykasse, nå er håpet at ungdom i Sør-Hedmark skal få større interesse for energi, teknologi og miljø, sier Nordfjeld.

Energisk klare for elever: Borge Nordfjeld, daglig leder i Magnor Næringshage, til venstre, prosjektleder Thomas Hansen og lærer Eric Utgården er klare til å ta imot elever i Innlandets første Newton-rom etter jul.
Energisk klare for elever: Borge Nordfjeld, daglig leder i Magnor Næringshage, til venstre, prosjektleder Thomas Hansen og lærer Eric Utgården er klare til å ta imot elever i Innlandets første Newton-rom etter jul.

 

 

 

 

 

 

 

 

Se alle Newtonrom i Norge HER

RDA-midler: I 2004 måtte Norge slutte med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift (RDA), etter et vedtak i Eftas konkurransetilsyn ESA. Senere ble dette vedtaket gjort om, men differensieringen måtte gjøres mindre enn før. Som en kompensasjon får kommuner som har høyere arbeidsgiveravgift enn i 2004, offentlige utviklingsmidler; RDA-midler. Midlene skal brukes til industriell næringsutvikling.

 

« Tilbake til arkivet