Årets trainee-stillinger er lyst ut!

I fjor var det 60 søkere, og fem unge nyutdannede fikk starte yrkeskarrieren sin i regionen. Nå er årets Fjelltrainee-stillinger lyst ut, og næringshagen håper på like mange gode kandidater i år.

Rørosregionen Næringshage – som er næringshage for Røros- og Tynsetregionene – har ansvaret for Fjelltrainee-ordningen. Dette er en regional traineeordning for Rørosområdet og Nord-Østerdalen, og omfatter kommunene Holtålen og Røros i Sør-Trøndelag, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Rendalen og Folldal i Hedmark.
Årets søknadsfrist for traineer er 1. mars. Vi håper mange i regionen vil hjelpe oss og spre budskapet om at det nå er mulig å søke på disse stillingene, sier Bård Sundmoen Aas, rådgiver i næringshagen og ansvarlig for Fjelltrainee.

Bachelor eller Master

Et ordinært Fjelltrainee-program går over to år hvor Fjelltraineen er ansatt i inntil tre bedrifter. Dette kan imidlertid tilpasses etter bedriftenes og Fjelltraineens behov og ønsker. For å bli Fjelltrainee stilles det krav om bestått bachelor og/eller masterutdanning. Alle nyutdannede studenter som oppfyller disse kriteriene kan søke, og vil deretter gjennomgå en ordinær søknadsprosess med Rørosregionen Næringshage og hver enkelt aktuell arbeidsgiver som skal ta inn en Fjelltrainee. I år lyses det også for første gang ut et Knowledge Transfer Partnership (KTP)-prosjekt. Ved et KTP-prosjekt vil den nyutdannede få jobbe med ett spesielt utviklingsprosjekt i én bedrift. Prosjektet varer fra ett til to år. Under prosjektet blir det veiledning fra høyskole/universitet og fra rådgivere fra næringshagen.

En unik start på yrkeskarrieren

Fjelltrainee gir muligheten for en unik start på yrkeskarrieren, sier Helene Ilvang som selv har utdanning som siviløkonom med spesialisering i entreprenørskap og innovasjonsledelse og er trainee i næringshagen. – I tillegg til de faglige utfordringene på hver enkelt arbeidsplass har vi som er Fjelltraineer også et sosialt og godt nettverk oss imellom. Å være trainee er den beste måten å lære så mye som mulig på kortest mulig tid, sier Anders Ruud Skyvulstad. Anders er har mastergrad i samfunnsøkonomi fra BI og er Fjelltrainee i Rørosbanken. I årets utlysning søkes det etter nyutdannede innen mange ulike kompetanseområder: økonomi, markedsføring, ledelse, bygg, elkraft, energi og miljø, industriell økonomi og teknologiledelse, hotell og reiselivsfag, mediefag og kommunikasjon. Mulighetene er mange, og næringshagen legger gjerne til rette for tverrfaglige muligheter.

Verdifullt for bedriftene

Det er ingen tvil om at det er utrolig verdifullt å få tilført kompetanse utenifra, sier Torill Østvang, HR-Ansvarlig i Scandinavian Business Seating Røros. – Vi har hatt mange traineer opp gjennom årene og alle har fungert veldig bra. Det beste er nye friske øyne og fersk kompetanse utenfra. Vår nåværende Fjelltrainee, Frøydis Saltnes, utkonkurrerte nettopp utrolig mange svært godt kvalifiserte søkere, og har fått fast jobb som produksjonsplanlegger hos SB-Seating, avslutter Østvang. Frøydis har utdanning innen industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU, og kom til Røros gjennom Fjelltrainee-ordningen i fjor høst.

Benytt muligheten

Næringshagen har en stor oppfordring både til privatpersoner og næringsliv i hele regionen: Hjelp oss med å gjøre denne utlysningen kjent. Vi ønsker så mange godt kvalifiserte søkere som mulig fra hele landet. Utlysningsteksten ligger i sin helhet på  næringshagens nettsider: HER

Dessuten oppfordrer vi næringslivet spesielt til å nå kjenne sin besøkelsestid og benytte denne muligheten! I fjor hadde vi 60 søkere, og klarte å få ansatt 5 traineer. Kan vi slå rekorden fra i fjor? Vi trenger at næringslivet er på banen og ønsker de unge nyutdannede velkommen, sier Bård Sundmoen Aas. Tror du at din bedrift kan ha bruk for en trainee er oppfordringen å henvende seg direkte til næringshagen.

Kontaktinformasjon:

Rørosregionen Næringshage as
Næringshagen for Røros- og Tynset- regionene
Bård Sundmoen Aas, rådgiver i næringshagen. tlf.: 905 59 465

Kontaktinformasjon til Fjelltraineer: http://roroshagen.no/fjelltrainee/fjelltraineer/

Mer informasjon om Fjelltrainee-ordningen: http://roroshagen.no/fjelltrainee/

« Tilbake til arkivet