Samarbeid på tvers

Næringshagen er møteplass og mulighet for næringsutvikling

Tekst: Mette Bleken, Hardanger Folkeblad.

Næringshagen har byttet beite og befinner seg nå i lokaler på Smelteverkstomta. To gründere har kontor i «hagen» og Innovasjon Norge er på plass en gang i uken. Leder for Næringshagen, Marie Opheim, konstaterer at det gror og blomstrer i næringshagen, med tre ansatte. – Skal virksomheter og næring vokse, må det samarbeid til – på tvers og på langs – både av grenser og virksomheter, sier Erle Hauso, Eirik Brekke, Karine Einang og Opheim – og roser samtidig mulighetene for meningsutveksling og fellesskap. Kontorfellesskap Erle Hauso har etablert Trolltunga Innovation AS, Karine Einang står bak Einang Safety Consult AS og Innovasjon Norge har kontordag hver fredag. Eirik Brekke er ellers å finne i Bergen, der han som seniorrådgiver arbeider med fiansiering av større innovasjonsprosjekt. – Dette er en praktisk og fin løsning for meg som pendler fra Odda, sier han, som i tillegg til pågående prosjektjobber, også er tilgjengelig for lokale gründere som søker råd. – Jeg kan være bindeledd mot andre gründermiljø, gi råd om finansiering og lose på rett vei, sier Brekke og viser til at mye av Innovasjon Norge sin virksomhet dreier seg om lån. – Til daglig sitter jeg i et tungt fagmiljø, og det er nyttig også å ha dialog med folk med andre innfallsvinkler og utfordringer, slik jeg får her, sier han. – Finansiering og økonomi er et nøkkelord når man skal etablere noe nytt. Mange har en tendens til å overvurdere inntekt og undervurdere kostnadene, slår han fast.

Bilde_Helt og fullt

Å være gründer er å gå «all in». Skal du satse, må du satse fullt og helt. De fire er enige. – Å kunne sitte i et miljø er gull verdt. Det er kort vei for å få svar på spørsmål og å diskutere ting. Før jeg etablerte firmaet, fikk jeg god hjelp av næringshagen. Det var godt å ha noen å diskutere tanker og utfordringer med. Det er jeg takknemlig for, sier Karine Einang. Hun har valgt vekk en sikker jobb som brannsjef, og satset på å bygge opp et firma for å tilby kurs, opplæring og konsulentoppdrag innen ledelse, brannvern og HMS. – Jeg så behov da jeg selv gikk tilsyn, og mener jeg har noe å tilføre på feltet, sier Einang som er i gang med å holde kurs paralellt med oppbygging av fimaet. Hun er også bevisst på at kurs og opplæringspakker skal tilpasses den enkelte kunde. – Einangs firma er et eksempel på knoppskyting ut fra egen arbeidsplass, kommenterer Opheim. Også Erle Hauso ser verdien av å være tilknyttet et arbeidsfellesskap og miljø. – Det blir ikke mye nytenkning om du sitter for deg selv hele tiden, sier hun.

Utvikling

– Hva er det viktigste Næringshagen bidrar med? – Nettverk, kontakter og erfaring, svarer Opheim. Hagen skal være et lavterskeltilbud, et sted folk kan teste ideer og diskutere – og få råd. Den er bindeledd for dialog og regional aktør for offentlige og private. I tillegg server den etablerertjeneste for Odda og Ullesvang. – Innovasjon handler om å skape noe helt nytt eller knytte nytt til noe eksisterende. Det er ikke vår jobb i Innovasjon Norge å bidra til at like bedrifter konkurrerer hverandre ut, sier Brekke og legger til: – Konseptene må ha mulighet til å vokse ut over seg selv. Det inkluderer ringvirkninger for andre bransjer. Erle Hauso følger opp: – Mitt mål er å utvikle, aksellerere og internasjonalisere det som skjer i Odda nå. Jeg er spesielt opptatt av at turisme blir sett på som næring.

« Tilbake til arkivet