Næringhagene med fokus på lokalmat

Tekst: Per Øystein Sandvin

Den 9. og 10.februar 2017 ble det gjennomført en samling på Røros for Fokusgruppe Lokalmat. Målgruppe for samlingen var rådgivere i næringshagenettverket, som arbeider spesielt opp mot lokalmat og målbedrifter i bransjen, i sin region. Ryfylke, Hedmark, Valdres, Trøndelag, Hardanger, landkommunene og selvsagt Røros var representert på denne samlingen, og flere meldte interesse for å delta, men måtte av ulike grunner melde pass ved denne anledningen.vårbrev2
Bakgrunnen var et initiativ fra Næringshagene i Norge for å få etablert en fokusgruppe lokalmat, og det ble arrangert en samling første gang på Gardermoen den 16.02.2016. Der ble det gjennomført en work – shop som resulterte i at flere næringshager, både ønsker og ser et behov for en fokusgruppe som skal jobbe spesifikt mot lokalmatprodusenter og rådgiverrollen. Ny samling og studietur ble vedtatt, og det ble pekt på Røros som adresse for denne, på grunn av den lange erfaringen med lokalmatsatsing regionen har. Næringshageforeningen har satt av 50.000 til et forstudie for å avklare mål og behov, og på denne bakgrunn å få fokusgruppa og prosjektet etablert. Ryfylke Næringshage har hatt oppdraget med å gjennomføre forstudiet. Guri Heggem og Røros Næringshage hadde laget et svær  ble det fokus på å bli kjent med hverandre og dele erfaringer, bli kjent med regionen, gjennom besøk og presentasjoner av Havsjøveien Næringspark, Galåvolden Gård, guiding i Røros sentrum og avslutningvis på mikrobryggeri og restaurant hvor smaken av både Rørosmat og -drikke ble flott presentert i flotte rammer på Røros Vertshus.

« Tilbake til arkivet