Hermetikken etablerer nytt selskap

De små bedriftene hadde et udekket behov: – Etablerer nytt selskap

Hermetikken Kulturnæringshage spurte bedriftene sine om hva som kunne være problematisk ved driften. Nå er svaret klart, og et nytt selskap er på plass for å hjelpe selskapene med en av de største utfordringene.

– Vi skal hjelpe gründerne og bedriftene med økonomiarbeidet. Meningen er å gi dem et tilbud i økonomistyring og regnskap slik at de kan drive bedriftene sine enda bedre, sier daglig leder i Hermetikken kulturnæringshage, Mette Westlie.

Små bedrifter

Hermetikken kulturnæringshage har opprettet eget aksjeselskap med formål om å tilby sine medlemsbedrifter tjenester innen regnskapsføring. Selskapet er helt i startfasen, og har dermed foreløpig bare en ansatt.

– Vi startet opp i desember, så alt er veldig nytt. Forespørselen er så stor at vi allerede er i gang med å rekruttere flere ansatte. Foreløpig er det ikke klart hvor mange ansatte vi vil trenge, alt kommer an på etterspørselen etter hvert som vi vokser, sier daglig leder Bjørg Vingen.

Bedriften kom i stand som et resultat av et forskningsprosjekt Hermetikken utførte blant kulturnæringsbedrifter som hadde mindre enn tre ansatte. Når svaret kom, gikk det ikke lenge før de bestemte seg for at et nytt selskap måtte være løsningen.

– Mange av bedriftene våre er små, og vi ser at utfordringen de har blant annet er at de ikke har store økonomiavdelinger eller noen økonomiansvarlige som kan ta seg av regnskapet. Her må daglig leder stort sett gjøre alt selv. Undersøkelsen viste at økonomistyring er et felt bedriftene ønsker seg hjelp på, forteller Westlie.

Har potensial

Dermed var Hermetikken Kulturregnskap AS en realitet.

Damene i Hermitikken Kulturnæringshage, Bjørg Vingen, Mette Westlie og Torill Olsen har jobbet med å få på plass et selskap som skal hjelpe bedrifter i kulturnæringen med regnskap og økonomistyring.

Det blir en travel oppstart for daglig leder Bjørg Vingen, som samtidig er eneste ansatt i sel- skapet, men Westlie forsikrer at det om ikke lenge vil være flere i sving på laget.

– Vi må utvide i takt med etterspørselen. Nå er vi i oppstartsfasen og må se hvordan det går, men det er ikke tvil om det vil trengs  flere ansatte. Vi må bare ta det som det kommer, og utvide etterhvert. For oss er det viktig at vi har kapasitet til å møte etterspørselen som finnes nå, slår hun fast.

Bjørg Vingen forteller at de i startfasen konsentrer seg hovedsakelig om sine medlemmer, men på sikt kan selskapet ta for seg også det nasjonale markedet.

– Per i dag jobber Kulturnæringshagen med kulturselskaper over hele Finnmark, alle kundene våre er herfra. Men grunnen til at vi startet opp dette er at vi tror det er et stort potensial for å få kunder også fra andre steder i landet. Vi har blant annet vært i kontakt med næringen i Troms, som kjenner godt til disse utfordringene, og ser et marked for tjenestene vi tilbyr, sier Westlie.

Ifølge henne skiller kulturbedrifter seg ut når det gjelder regnskapsføring på flere måter.

– Kulturnæringene har spesielle utfordringer i forhold til momsproblematikken, for eksempel knyttet til forfatterskap, kulturelle varer og tjenester. En annen ting er at de ofte har mange prosjekter og arrangement samtidig. Regnskapene for disse arrangementene blir som  ere separate regnskap som skal inn i ett felles regnskap. Vi kjenner til denne typen bedrifter og deres problematikk godt, derfor tror vi at dette er et viktig grep for våre bedrifter, sier Mette Westlie.

Ansetter flere

Ifølge Westlie har det vært et savn etter bedre økonomitjenester med spisskompetanse på kulturnæringene spesielt tilpasset for de mindre bedriftene i Finnmark.

– Vi snakker ofte om industribedrifter og fiskeribedrifter med hundrevis av ansatte. I dag har 64 prosent av selskapene våre 89 ansatte, og til sammen omsetter disse bedriftene for 44 millioner kroner i året. Det viser at de mange små bedriftene likevel betyr mye for Finnmark. Derfor øn- sker vi å bygge opp et godt tilbud til dem.

Det blir en travel oppstart for daglig leder Bjørg Vingen, som samtidig er eneste ansatt i sel- skapet, men Westlie forsikrer at det om ikke lenge vil være flere i sving på laget.

– Vi må utvide i takt med etterspørselen. Nå er vi i oppstartsfasen og må se hvordan det går, men det er ikke tvil om det vil trengs flere ansatte. Vi må bare ta det som det kommer, og utvide etter hvert. For oss er det viktig at vi har kapasitet til å møte etterspørselen som finnes nå, slår hun fast.

Denne artikkelen ble laget og publisert i avisa iFinnmark 9. januar 2018 av journalist Tonia Kvernmo. Foto: Torgrim Halvari.

« Tilbake til arkivet