SKAPte folkehøyskole i Mandal

Ideen om en kreativ utdanning som kunne gagne både lokalt næringsliv og ha en betydning nasjonalt, vokste ut av et behov vi så var der, sier Hilde Tallaksen i Lindesnesregionens Næringshage.

 

Næringshagen med Tallaksen i spissen var initiativtaker til SKAP Kreativ Folkehøyskole som ble etablert i Mandal i 2016. Da hadde man jobbet aktivt med prosjektet siden 2012.

  • Vi så at en utdanning innen kreativitet kunne være med på å stimulere og løfte det lokale næringslivet, og at vi også på sikt kan være med på å sette Mandal på kartet, som et nasjonalt kreativt kraftsentrum.

Daglig øvelse i kreativ metode

Det som tidligere var Solborg hotell huser i dag en folkehøyskole med 80 elever, som daglig får trent sine kreative muskler. Det gjør de ved å løse utfordringer fra den virkelige verden, gjerne gitt av næringslivet.

  • Det skjer ingen innovasjon i verden uten at noen har vært kreative først. Og nettopp den litt kaotiske kreativitetsfasen er noe av det vi forsøker å fange i utdanningen på SKAP, sier Hilde Tallaksen.

Skolen er delt opp i linjer som arkitektur, teknologi og industridesign, men det er egentlig litt underordnet ifølge Tallaksen, som selv er utdannet industridesigner.

  • Vi ønsker at kreativitet i seg selv skal være viktig. At man løfter fram den tidlige fasen av en innovasjonsprosess, hvor man tenker åpent om både behov og løsning.

Topp moderne utstyr

Utover dette får elevene, som kommer fra hele landet, også mye praktisk og faglig trening.

Man har lagt mye ressurser i utstyr på SKAP. Skolen har det som kalles en Fablab, med topp moderne utstyr som 3D-printere, AR/VR-utstyr m.m., som benyttes på alle linjene.

De fleste av elevene på SKAP skal videre på høyere utdanning. Eksempelvis ønsker mange av elevene på arkitekturlinja å fortsette på Arkitektur- og designhøgskolen og bruker året på SKAP til å jobbe målrettet med forarbeidet til opptaksprøve der.

SKAP som kompetansearena

At Næringshagen var med på å etablere skolen og er en tett samarbeidspartner, handler om at SKAP skal være mer enn kun en skole.

– Gjennom SKAP ønsker vi å skape et kompetansemiljø innen kreativitet og innovasjon. Dette kompetansemiljøet innbefatter både mennesker, metoder og maskiner.  SKAP-huset skal være en koblingsboks som tilrettelegger for nyskaping og møter mellom mennesker og miljøer.

Næringshagens rolle er å være leverandør og formidler av denne kompetansen til næringslivet.

– Vi har jo denne litt hårete ambisjonen om på sikt å ta en posisjon nasjonalt, på feltet kreativitet og metode, avslutter Hilde Tallaksen.

« Tilbake til arkivet