Kvinnovasjon

Norge trenger flere kvinner som starter egen bedrift. Næringshagen er din lokale lenke til entreprenørskapssatsingen Kvinnovasjon – en satsing som setter fokus på kvinners entreprenørskap.

Kvinnovasjon mobiliserer og motiverer kvinner til å starte nye bedrifter og utvikle etablerte. Ordningen gir kvinnelige gründere spesiell oppfølging som en del av de regionale prosjektene innen Kvinnovasjon.

Næringshagene bruker Kvinnovasjon til å gi kvinner kompetanse og nettverk så de får enda større mulighet til å bli nyskapende gründere og bedriftsledere. www.kvinnovasjon.no  er en møteplass for kvinnelige gründere og for de som drømmer om å bli det.

Kontakt ditt nærmeste Kvinnovasjonsmiljø her.

Kvinnovasjon

« Tilbake til arkivet « Go back to the archive