• default.png

    Utnytter alternativ energi

    Varanger vindkraftforum skal sørge for mest mulig ringvirkninger av Hamnefjell vindkraftpark i Båtsfjord. Bak forumet står Linken næringshage i Båtsfjord. – Varanger vindkraftforum skal ...

    Les mer »