• stryn2

    Stor jobb-interesse

    I ei tid med store utfordringar særleg innan oljerelatert industri, er det nok naturleg at type jobb er meir viktig enn kvar jobben er.

    Les mer »