• default.png

    Kompetanseforum 2013

    Rørosregions næringshage ønsker å heve kompetansen i regionen og har etablert  Kompetanseforum 2013.  Kompetanseforum 2013 består av 9 frokostmøter med ulike temaer.

    Les mer »