• default.png

    Fortsetter å hjelpe gründere

    Bølgen næringshage fortsetter som førstelinjetjeneste for Kristiansund kommune og viderefører partnerskapsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune om hoppid.no.

    Les mer »