• default.png

    10 års jubileum

    Kapp næringshage fyller 10 år. Jubileet markeres med et jubileumsseminar som omhandler hvordan stedsutviklingen kan påvirke møtet mellom kultur- og næringsaktører.

    Les mer »