• default.png

    1 års jubileum

    Nord- Hordaland næringshage feiret 1års jubileum i oktober. Og næringshagen har vist seg å være ”liv laga”; antall ansatte har økt fra 0,5 årsverk ...

    Les mer »