• Samarbeid imponerer

  Samarbeidet mellom Sunnmøre kulturhage og Høgskulen i Volda får gode skussmål av Kulturminister Hadja Tajik. Ministeren var nettopp på lynvisitt.

  Les mer »
 • default.png

  På jobb med alpakkaer

  Buskerud næringshage har sammen med Kvinnovasjon og Driv Inkubator bidratt til at i gården i Sigdal har blitt en arbeidsplass for Anne Line Nubberud. ...

  Les mer »
 • default.png

  Først ute

  Namdalshagen sammen med initiativtaker Brønnøysundregistrene, Innovasjon Norge, Skatteetaten, NAV, Altinn og representanter fra bank, forsikring og regnskapsføring lanserer det nye tilbudet ”Starte og drive ...

  Les mer »
 • default.png

  Fortsetter å hjelpe gründere

  Bølgen næringshage fortsetter som førstelinjetjeneste for Kristiansund kommune og viderefører partnerskapsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune om hoppid.no.

  Les mer »