Næringshagene i Norge

Næringshagene i Norge (NHiN) er en forening for operatører av det nasjonale næringshageprogrammet (Næringshagene).

Våre medlemmer leverer tjenester som fremmer bærekraftig bedriftsutvikling til små- og mellomstore bedrifter i distrikts-Norge.

Dette gjør vi:

  • Vi ivaretar medlemmenes interesser i næringspolitiske spørsmål.
  • Vi legger til rette for nettverksbygging og kompetanseheving for sine medlemmer.
  • Vi har ansvar for å støtte SIVA i sitt arbeid med å utvikle en nasjonal innovasjonsinfrastruktur i hele landet.

 

39 næringshager over hele landet er tatt opp i det nasjonale næringshageprogrammet (2023-2032). Programmets hovedmål er at næringshagene skal bidra til økt verdiskaping basert på regionale fortrinn, gjernnom å legge til rette for utvikling av bærekraftige og omstillingsdyktige bedrifter

Kartbasert nettverk

Finn din Næringshage


Få oversikt over næringshagene i Norge i Sivas kartbaserte database. Finn din lokale næringshage, og få rask tilgang til kontaktinfo, tilknyttede firmaer og annet.

Gå til databasen Øvrige næringshager

Samarbeidspartnere

  • innovasjon-norge-logo2
  • forsk
  • siva_200