Prosjekter

Næringshagene i Norge jobber med ulike prosjekter med utgangspunkt i medlemmenes behov. Verdiene til Næringshagene i Norge er kunnskap, fellesskap og fremtid.

Kunnskap
Næringshagene i Norge skal være en kunnskapskilde for praktisk næringsutvikling. Vi skal dele vår kunnskap og kompetanse med alle våre interessenter.

Fellesskap
Felleskapet skal bidra til å styrke næringshageideen, og Næringshagen i
Norge skal være en drivkraft i å mobilisere næringshagene (medlemmene) i Norge til et aktivt og nasjonalt utviklingsfellesskap.

Fremtid
Næringshagen i Norge skal være en pådriver for at medlemmene skal gripe mulighetene som ligger i framtiden. Innovasjon skal være et markant kjennetegn på vår virksomhet.

Som innsatsfaktorer for våre medlemmer jobber vi aktivt med temaer som er viktig for innovasjon og utvikling og setter ekstra fokus på dette. Eksempelvis:

– kulturnæringene
– internasjonalisering
– ungdom
– samfunnsutvikling

I tillegg til dette jobber den enkelte næringshage med førstelinjetjeneste og ulike regionale- og lokale prosjekter.

« Tilbake til arkivet