Styret

Styret velges av Årsmøtet, og ser for tiden slik ut:

Stig Hansen – leder

Anne Kristin Helgeland – nestleder

Borge Nordfjeld – styremedlem

Bendicte Brubakken – styremedlem

Are Østmo – 1. Varamedlem

Valgkomite:

Christiane Skage og Anne Segtnan

« Tilbake til arkivet « Go back to the archive