Styret

Styret velges av Årsmøtet, og ser for tiden slik ut:

Anne Kristin Helgeland – leder

Bendicte Brubakken – nestleder

Martin Foldal – styremedlem

Are Østmo – styremedlem

Tom B. Eriksen – styremedlem

Borge Nordfjeld – 1. Varamedlem

Valgkomite:

Stig Hansen og Anne Segtnan

« Tilbake til arkivet « Go back to the archive