Styret

Styret velges av Årsmøtet, og ser for tiden slik ut:

Åsta Sortland og Stig Hansen, nestleder og styreleder

Stig Hansen – leder

Åsta Sortland – nestleder

Borge Nordfjeld – styremedlem

Anne Kristin Helgeland – styremedlem

Martin Foldal – styremedlem

« Tilbake til arkivet « Go back to the archive