Hva er næringshagene i Norge?

Næringshagene i Norge – Vite. Dele. Vokse.

Vite
Tenk deg at noen vet mye om å etablere bedrifter og få dem til å vokse – de kan det praktiske og det forretningsmessige. De ser kapitalbehovet og har kompetansen til å utvikle et marked.

Dele
Tenk deg at noen deler det de vet om etablering med en klynge av bedrifter på samme sted. Og at bedriftene gjennom samarbeid deler på felles funksjoner som for eksempel møterom, kopierings- og utskriftstjenester, felles sentralbord og kantine, og at bedriftene inspirerer hverandre til innovasjon og videreutvikling.

Vokse
I Næringshagene møtes de som kan og de som vil. Slik blir det vekst og nye arbeidsplasser av.

Næringshagene i Norge er et nasjonalt nettverk, og består av 47 næringshager over hele landet.
Næringshagene er lokal næringsutvikling der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand til å orientere seg i virkemiddelapparatet, utvikle forretningsidéer, arbeide med markedet og finne kapital. Næringshagene tilbyr også attraktive forretningslokaler som er tilrettelagt for samspill mellom bedrifter.

« Tilbake til arkivet « Go back to the archive