Annerledes vekstimpuls: Ny debattarena

Norge utenfor Oslo trenger arenaer for meningsutveksling og debatt. Valdres har laget Valdres-debatter slik NRK og Aftenposten har offentlige ordskifter på Litteraturhuset. På møtet om arbeidsliv og innovasjon nylig satt Valdres Næringshage i panelet og måtte blant annet svare på om regionale utviklingsprosjekt er liv laga. Les mer her.

« Tilbake til arkivet