Rekord i 2012 på Senja

Senja næringshage har hatt ett veldig bra 2012 med hele 90 målbedrifter. Noe som er ny rekord for næringshagen. I tillegg så har næringshagen hatt  med bedrifter i Ryk og Reis og Kvinnovasjon. Aktivitetsnivået har fortsatt inn i 2013, og det er allerede tegnet flere avtaler og nye prosjekter er satt i gang.

 

Næringshagen i Senja består av 6 medarbeidere som alle er klare for å bidra med å næringsutvikling på Senja.

Kontakt Senja næringshage ved Gro Lamark på epost gro.lamark@senjanh.no eller mobil 46445531 for mer informasjon.

Senja næringshage janauar 2013
Kompetente medarbeidere ved Senja næringshage

 

« Tilbake til arkivet