Masteroppgave skal bidra til suksessfaktorer

Sørlandsporten næringshage får drahjelp av en studentgruppe fra Universitetet i Agder som skriver masteroppgave om “kan Sørlandsporten næringshage og teknologinettverket i østregionen bli drivkrefter for suksess lengst øst i Agder”. Denne regionen har stagnerende folketall og sysselsetting.  Regionen har en del mekanisk industri, men trenger nyskapning.

Det er særlig spørsmål som konkurransestyrke, bedre samarbeid bedriftene mellom, attraktivitet for nyetableringer og knoppskyting og hvordan Sørlandsporten næringshage bidra til vekst og entreprenørskap som står sentralt i prosjektet.

Mer informasjon:  Daglig leder, Michel Esnault, mobil: 90 13 17 94, e-post:  post@risor-naringshage.no

 

 

« Tilbake til arkivet