Studenter lager markedstrategi for Orkdalsregionen

Gjennom hele vinteren har 30 studenter fra NTNU som studerer industriell økonomi jobbet med fem bedrifter for utforming av en ny markedsstrategi for Orkdalsregionen.

Markedsplan for Orkdalsregionen
Markedsplan for Orkdalsregionen

Dette samarbeidet mellom NTNU og Næringshagen i Orkdalsregionen, med god støtte fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, kom igang etter en samling i Trøndernettet i september 2012. Amanuensis Øystein Moen er faglærer i tredje året, hvor studentene fordyper seg markedsføring, og jobber med en større oppgave på vårsemesteret.

Valgte fire bedrifter
Høsten 2012 gikk næringshagen i Orkdalsregionen ut til sine nettverksbedrifter og kartla behovet hos bedriftene for å få undersøkt et nytt marked, som da en gruppe på seks studenter kunne jobbe med som case. Til slutt ble følgende fire bedrifter valgt ut; Simpro på Løkken, Lium Møbelverksted i Meldal, Arkon på Fannrem og Conta Systemer på Orkanger.

I tillegg så Næringshagene i Orkdalsregionen, på vegne av kommunene, at det var behov for å se på hvordan regionen kunne tiltrekke seg flere arbeidsplasser og bli mer synlig.

Presentert i åpent forum
Studentene begynte sitt arbeid primo februar og leverte oppgaven den 5. april. Den 12. april hadde alle gruppene en presentasjon av hovedfunnene for en jury bestående av faglærer Øystein Moen, Per Erik Sørås fra Sør-Trøndelag Fylkeskommene og den respektive bedrifts daglige leder. Hovedfunnene for markedsstrategien ble presentert i et åpent forum, med en jury med tillegg av Aage Schei fra Orkdal kommune, administrasjonssjef Bertil fra Agdenes kommune, og varaordfører Bjørn Hammer fra Skaun kommune.

Markedsstrategien for Orkdalsregionen hadde tre hovedbudskap;

  • De fem kommunene bør jobbe  SAMLET, og viske bort kommunegrensene, se næring, kultur, bo og fritid under ett. Dette gir flere etableringer, = arbeidsplasser = innbyggere.
  • Man burde bevege seg bort fra «industristempelet», og satse mer på å kommunisere gründere og entreprenørskap. Dette er noe som er særpreget i for regionen, og historien til Thams-dynastiet er ikke noe regionen kan bli fratatt.
  • Satse på målrettet kommunikasjon og relasjonsbygging for å bygge en regional merkevare. Her er det foreslått spesielt fokus mot FoU-miljøene i Trondheim.

Markedstrategien kan leses i sin helhet her.

Kilde: Næringshagen i Orkdalsregionen.

« Tilbake til arkivet